EFT terapie v Brně

Emotional Freedom Techniques, EFT terapie, představuje terapii emoční svobody a je možné ji zařadit k energetické psychologii. Příliš mnoho neznámého na jednou? Pak se Vám na následujících řádcích pokusíme EFT terapii přiblížit.

Nejspíš se nenajde nikdo, koho by občas nesužovalo nějaké to trápení, problémy, těžkosti. Někdo se s problémy vypořádá, odstraní je, někdo je však v sobě dusí, snaží se je přehlížet, nevšímat si jich apod. K jaké skupině patříte Vy? A přemýšleli jste někdy nad tím, co se děje s těmito problémy, které v sobě máme?

Vnitřní energie, kterou v sobě máme

Každý problém, byť by byl sebemenší, se v nás usadí, a to v určité podobě energie. Můžeme hovořit o tzv. vnitřní energii, která je složená z pocitů, postojů aj. Velmi jednoduše se pak nabízí, že tato uchovávaná energie není pro nás zrovna přínosem. Je možné ji však přeměnit, a to právě díky EFT terapii. Při dosáhnutí změny energie, pak problém přestává být problémem.

Princip EFT terapie

Při EFT terapii se využívá poklepů na příslušné body, které je možné najít na meridiánech. Meridiány představují energetické toky. A prostřednictvím těchto toků komunikuje tělo s podvědomím, tj. s našimi prožitky. Pro vyřešení problémů, respektive jejich zbavení, je důležité změnit vzájemnou komunikaci mezi tělem a podvědomím. Terapeut, psycholog se zaměřuje na tzv. spouštěče problémů. Ty jsou pro něj stěžejní a samozřejmě i pro Vás samotné. Příčina může být mnohdy hluboce ukryta, kdy si ani sami již neuvědomujeme. Snahou terapeuta však je onu příčinu objevit a „zbavit“ se jí.

Cíl EFT terapie

Není divu, že díky současné době se každý z nás občas ocitá v pozici, kdy nestíhá, je zavalen úkoly a povinnostmi, které se mohou týkat, jak pracovního, tak osobního života. Velmi snadno pak nestíhání přeroste v sílící stres. Přidá-li se pak ke stresu i další faktory, jako problémy komunikace s nadřízenými, kolegy, podřízenými, rodinou aj., můžete pociťovat nepříjemné vnitřní napětí, jako bychom se ocitli v pasti, ze které se sami nemůžeme dostat ven. Ono vnitřní napětí pak může sílit a narůst do gigantických rozměrů. Někdo pak hledá útěchu v jídle, jiný alkoholu apod. Cílem EFT terapie je v co největší míře zmírnit toto vnitřní napětí. Ideální stavem je pak dosáhnutí vnitřního klidu, vnitřní svobody.

Konec strachu, zloby, hněvu, bezmoci

Strach, ale také zloba, hněv, bezmoc, závist, smutek, fobie, veškeré tyto pocity Vás mohou vnitřně svazovat a nepouštět Vás dál na Vaší cestě, kterou byste se rádi ubírali. Každá Vaše negativní myšlenka, byť by byla sebemenší a namířena proti Vám samotným, nebo někomu jinému, se Vám bohužel vrátí rychlostí jako bumerang. A budete to právě Vy, kdo se bude v konečném důsledku trápit, byť byste to třeba vědomě nedávali najevo. Vše se ve Vás ukládá a hromadí. S pomocí EFT terapie však budete moci Vaši cestu nalézt. Budete se moci oprostit od veškerých myšlenek, které nemají s dobrem, klidem, láskou, co dělat. S pomocí EFT terapie budete moci život prožít a radovat se z každého dne i všedního. Každý den totiž může přinést mnoho pozitivního a osvobozujícího. Jen je třeba změnit „pohled na svět“ a pohled na sebe samého.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5565 (magazinbrno.cz#24086)


Přidat komentář