Kineziologie v Brně

Kineziologii chápeme jako metodu alternativní medicíny, která patří k těm nejznámějším a nejčastěji používaným. Kineziologii uznávají lékaři, psychologové, učitelé, ale i tzv. laici. Praktikuje se po celém světě a velké oblibě se těší i u nás.

Kineziologie studuje svaly a pohyby těla. Samotný název pochází z řeckého slova kinesis, což v překladu znamená pohyb. Jejím cílem je udržet rovnovážný zdravotní stav pomocí svalů lidského těla. Kineziologie je metoda, která je založena na poznatku, že všechny skupiny svalů lidského těla mají určitý vztah k dalším částem lidského těla, k jednotlivým orgánům těla, ke žlázám, ke kostem, ke krevnímu oběhu, zkrátka k celému organismu. Pokud budou svaly v lidském těle v naprostém pořádku, bude zdravé i tělo jako celek.

Jak kineziologie probíhá?

Ze všeho nejdříve terapeut zjistí celkový stav lidského těla. To zjistí podle toho, jak svaly v průběhu vyšetření reagují na jemný tlak rukou. Svaly můžou na negativní informace reagovat např. napnutím svalu, oslabením a dalšími projevy, které nepříznivé ovlivňují lidské tělo. Nemoc, stres nebo vyčerpání se vždy projeví na svalech v těle. To zná každý, kdo onemocněl chřipkou a jinou nemocí, že se nemoc nezřídka jako první projevuje na bolesti a únavě svalů. Negativní emoce dokážou zablokovat energetické proudění ze začátku v oblasti mozku a následně s příslušné části těla, kterou mozek řídí. Zablokování energetických toků nenastává ale pouze v nemoci a při různých oslabení, ale také v důsledku dávných traumat z dětství, které jsou uložené v lidském podvědomí. Pomocí testování svalů může terapeut vyhledat zmíněné bloky a doteky, masážemi, nebo jinými pohyby přerušený energetický tok obnovit. Tím dojde ke zlepšení svalové reakce.

Kdy se kineziologie využívá?

Pro tuto metodu jsou důležité vlastní ozdravné síly, které má každý člověk. Po odblokování se lidský organismus začne zcela automaticky postupně navracet do rovnovážného stavu. Kineziologie je metoda naprosto objektivní. Může se jí naučit naprosto každý a nejedná se o léčitelství. Kineziologii např. v Americe hradí již od 60. let zdravotní pojišťovna. Stejně tak je hrazeno pojišťovnou v Nizozemsku a od roku 1998 je hrazena v Maďarsku.

Vývoj kineziologie

Kineziologie jako metoda byla objevena v 60. letech 20. století americkým chiropraktikem Georgem Goodheartem. On totiž při své práci zjistil, že když dochází ke stlačování různých bodů lidského těla, může tím dojít k posílení odpovídajících svalů. Postupně, jak se objevené metodě věnoval, přišel na vzájemný vztah mezi 16 různými tlakovými body na lebce, nad prsní kostí, a za kolenem a všemi hlavními svalovými skupinami. Na základě zjištěných poznatků tedy usoudil, že je lidské tělo tvořeno energetickými kanály, které spojují tlakové body, svaly a jednotlivé orgány. Tyto energetické dráhy jsou hojně užívány také v akupresuře nebo v akupunktuře. Kineziologie se po zjištění všech těchto poznatků začala velmi šířit po celých Spojených státech a před několika lety se dostala také do České republiky.

Kdy kineziologie pomáhá?

Kineziologie pomáhá k rozvoji harmonického života. Díky této metodě je zkušený terapeut schopný i otestovat potraviny, které jsou pro lidský organismus prospěšné a které mu naopak škodí. Terapeut dokáže člověka zbavit strachu, fóbií, zlozvyků, stresu nebo depresí. Může odstranit, anebo alespoň zmírnit dušení nebo fyzické potíže, jako např. pomočování, závislosti, alergie, poruchy spánku, aj. Podmínkou úspěšné léčby je nutná spolupráce pacienta. Terapeut je tu proto, aby zahájil léčebný proces odstraněním bloků. Pak už je pouze na samotném pacientovi, jak se bude nadále chovat a jak bude pečovat o své zdraví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5568 (magazinbrno.cz#24104)


Přidat komentář