Kurzy reiki Brno

Někdy nemáme volby a stojíme na straně pasivní, či aktivní. V případě léčebné metody reiki, která přináší harmonizaci mysli i těla, můžete čerpat přínosy nejen Vy, ale Vy sami je můžete i druhým přinášet. Máte možnost se přihlásit na kurzy.

Díky reiki je možné pocítit příval energie, zmírnění bolesti. Při reiki se můžete dostat do hluboké relaxace. Reiki Vám umožní být v harmonii, kdy Vaše tělesná i duševní stránka se nebude mezi sebou „prát“. Prostřednictvím reiki je možné aktivovat samoléčebný proces, kdy dochází i ke zlepšení mimosmyslového vnímání.

Reiki – léčí fyzickou i duševní stránku

Reiki je léčebnou metodou, která se nesoustřeďuje jen na určitou oblast, fyzickou, či psychickou stránku. Účinky reiki se promítají na fyzické, duševní i duchovní úrovni. Reiki je natolik úspěšná metoda, že je využívána a poptávána lékaři, zdravotními sestrami, maséry, fyzioterapeuty aj.

Úrovně reiki

I Vy se můžete nechat zasvětit do reiki, léčebné metody, která se sestává ze třech úrovní. Nelze však přeskočit první, či druhou úroveň, abyste se dostali do úrovně třetí. Každá úroveň má svůj smysl. Účelem první úrovně je vytvoření kanálu pro následně proudění reiki energie. Při druhé úrovni nastává čas pro samotné proudění léčivé energie, které probíhá prostorem a časem. Dosáhnete-li třetí úrovně reiki, můžete se stát Mistrem reiki a učitelem zároveň. Reiki je jedinečná léčebná metoda. Nelze přesně stanovit rozmezí času, kolik kdo potřebuje pro jednotlivou úroveň. Na druhou stranu není na nikoho spěcháno, každý má své tempo, každý má možnost jít svojí duchovní cestou.

Kurzy reiki Brno – reiki 1

Co se naučíte, respektive co Vám umožní zasvěcení do prvního stupně reiki? Budete moci pracovat s harmonizující energií. Tu pak můžete praktikovat nejen na sobě, ale i na druhých jedincích. Tím však nejsou hranice uzavřené. Energii můžete předávat třeba i Vašemu zvířecímu miláčkovi, prakticky každému živému organismu.

Kurzy reiki Brno – reiki 2

Schopnosti, kterých Vám bylo umožněno dosáhnout na reiki 1, budete využívat i pro reiki 2. Budete s nimi moci nadále pracovat, a to nehledě na čas a prostor. Na úrovni druhého stupně je již používáno specifických symbolů z důvodu, aby energie nevyprchala. Energii, kterou budete předávat, je totiž nutné přiživovat. Energie do jisté míry nezná hranic, ale také není nevyčerpatelná, pokud se s ní správně nepracuje.

Kurzy reiki Brno – reiki 2 pokročilá úroveň

Pokročilá úroveň reiki 2 je zaměřena na meditační a spirituální systém. Smyslem systému je udržování jednoty fyzické stránky, duchovna a mysli. Je důležité rozpoznat a nastolit rovnováhu a jednotu jedince. Součástí reiki 2 pokročilé úrovně je řada cvičení, která umožňuje zmíněného dosáhnout.

Kurzy reiki Brno – reiki 3

Již výše jsme prozradili, že ten, kdo dojde až k úrovni třetí, může se nechat zasvětit do energie reiki mistrovské. Zasvěcení neprobíhá u všech automaticky. Je třeba disponovat patřičnými zkušenostmi reiki. Je třeba totiž také počítat s faktem, že problémové situace, se kterými jste se potýkali v minulosti, a bylo pro Vás obtížné je řešit, Vás mohou potkávat po zasvěcení do reiki 3 s vyšší intenzitou i častějším výskytem. Není výjimkou, že mistrem reiki se jedinci stávají až po letech, co aktivně pracují s reiki.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5564 (magazinbrno.cz#24030)


Diskuze a zkušenosti

Marcela Čermáková | 01.07.2013 08:19
Re: Kurzy reiki Brno Dobrý den, měla bych zájem o kurz reiki 1. stupeň v nejbližší možné době. Děkuji Čermáková


Přidat komentář