RUŠ terapie - Brno

Máte problémy a nevíte jak se jich zbavit? Potřebujete vyřešit rodinnou, finanční nebo pracovní situaci, ale nevíte, jak na to? Můžete vyzkoušet novou a moderní metodu RUŠ, která je vysoce efektivní a trvalá.

Co to je metoda RUŠ?

Jedná se techniku práce s lidským podvědomím. Je to metoda nová, jednoduchá, moderní, ale především praktická pro naprosto každého, kdo i ni projeví zájem. Metoda RUŠ dokáže velmi efektivně a bez oklik řešit skutečné příčiny současných aktuálních problémů. To vše rychle a kompletně. Metoda dokáže každému člověku naprosto přesně, rychle a spolehlivě ukázat, co vše mu brání v tom, aby žil plnohodnotný život, aby byl naplněný a šťastný, aby se stal úspěšným jedincem a aby mohl vést zdravý život. Všechny tyto příčiny umí důsledně odstranit. Během pár sezení se dokáže klient zcela zbavit všech svých potíží, to vše s trvalými následky.

Jak vznikla metoda RUŠ?

Tato metoda byla založena na starých a známých principech a moderních poznatcích. Její podstatou je vyhledávání a odstraňování negativních programů, kterými můžou být různé bloky, přesvědčení, vzorce. Její předností je, že se ji člověk dokáže velmi snadno naučit a používat ji. Této metodě se snadno učí nejen dospělí, ale i děti. Celá rodina si tak může pomáhat bez nutnosti přítomnosti terapeuta. Stačí se jen této metodě důkladně naučit. Autorem RUŠ metody je** Karel Nejedlý**. Ten při její tvorbě čerpal z poznatků, které nabyl v průběhu svých četných pobytů v Indii a dále z dlouholeté terapeutické praxe. Metoda RUŠ spočívá v rozpuštění emocionálních a mentálních bloků, které jsou uložené v naší psychice. Metoda je vhodná pro širokou veřejnost. Podmínkou úspěšných výsledků metody je klientova chuť a zájem svůj problém skutečně řešit.

Pro koho je metoda RUŠ vhodná?

Je vhodná naprosto pro každého, kdo řeší nějaké problémy a potřebuje pomoci. Každý, koho něco trápí a brzdí v jeho dalším rozvoji, si zaslouží se jich zbavit a žít hodnotný život. Metoda RUŠ pomáhá každému člověku bez ohledu na jeho věk. Funguje i u problematických klientů, stejně jako u osob, které jsou pod vlivem psychofarmak.

Jak probíhá RUŠ terapie?

Terapie RUŠ probíhá při plném vědomí klienta. Klient tedy po celou dobu ví, co se s ním děje a jaký je průběh terapie. Terapeut nejdříve klade klientovi cílené otázky, kterými klient definuje negace ze svého podvědomí. V další části terapie dochází k vyčištění těchto negací. A to nadobro. Je ale nutné, aby člověk měl opravdovou snahu zbavit se svých problémů, aby spolupracoval, a aby se sám rozhodl své problémy řešit. Ze všeho nejdříve se řeší základní vztahy v rodině, týkající se rodičů, sourozenců, partnerů. Tímto dojde k plošnému vyřešení problémů klienta. Až pak se přejde na konkrétní problémy, které klienta trápí a zužují. Tedy v případě, že ještě nějaké problémy v klientovi zůstanou. Často se jeho problémy totiž týkající právě neuspokojivých rodinných vztahů. Většina traumat vzniká již v dětství, tedy v době, kdy je člověk bezmocný a nedokáže si ještě s obtížnými životními situacemi dobře poradit.

Jak dlouho trvá RUŠ terapie?

Jedna terapie trvá cca 4 hodiny. Nemusíte mít obavy, že by se jednalo ne nesnesitelně dlouhou dobu. 4 hodiny utečou, ani nebudete vědět jak. K vyřešení jednoho konkrétního problému většinou stačí 1 – 2 sezení.

Co vše je možné metodou RUŠ řešit?

Metodou RUŠ dokážete vyřešit všechny psychické i fyzické obtíže, problémy v rodině s partnery, problémy v zaměstnání, s kolegy, s nadřízenými, s penězi nebo se sebou samými. RUŠ vám pomůže odstranit všechny** psychické problémy,** fobie, strachy, lítost, smutek, obavy, nenávist, závist a další.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5567 (magazinbrno.cz#24102)


Přidat komentář