Autoškola - Brno

V dnešní době se stává autoškola součástí našeho života. Bez řidičského průkazu se prostě neobejdeme. Ve většině zaměstnání řidičský průkaz požadují, a tak často studenti již při studiu na střední škole absolvují výuku v autoškole.

Jak najít kvalitní autoškolu?

Je velmi nutné vybírat autoškolu zodpovědně. Hlavním kritériem by rozhodně neměla být cena, ale především reference na vybranou autoškolu a její učitele. Pak se vám totiž nestane, že na vás bude hulákat nervózní učitel a výuka bude probíhat v autě, které sotva drží pohromadě. Asi nejlepším způsobem, jak vybrat kvalitní autoškolu je zjistit si o ní co nejvíce referencí. Pokud se vám to nepodaří v místě sídla autoškoly, zkuste se podívat na internet. Bývalí absolventi často vyjadřují svou spokojenost či nespokojenost právě na internetových stránkách.

Dobré je ještě před podáním přihlášky vybranou autoškolu navštívit. Podívat se jak vypadají učebny, zda je v nich potřebné vybavení jako audiovizuální technika, počítače a pomůcky doplňující výuku. Mezi pomůckami by měly být učebnice, videokazety nebo CD nosiče, soubory testů a obrazy se zdravotní tematikou a s tematikou silničního provozu a údržby automobilu. V neposlední řadě je dobré se podívat i na to, zda autoškola disponuje** trenažery**. Ty nejsou sice povinné, ale určitě usnadní začínajícímu řidiči první jízdu.

Je dobré si při návštěvě prohlédnout i vozový park. Zda mají automobily platnou každoroční prohlídku, zda jsou čisté a udržované. Měla by být také řádně označena.

Určitě si nechte ukázat podrobný ceník a harmonogram výuky ještě než podáte přihlášku. To, co je na letáku, nemusí platit v autoškole.

Jak probíhá výuka v autoškole?

Začíná se teorií, zdravovědou, a pokud má škola trenažéry, tak se trénuje jízda i na nich.

V teorii se probírají témata:

 • předpisy o provozu vozidel
 • ovládání a údržba vozidla
 • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • zdravotnická příprava

Pak se pokračuje** praktickými jízdami**. Nejdříve si každý začátečník vyzkouší ovládání na cvičišti a teprve potom vyjede do silničního provozu. V první polovině praktických jízd se učí zvládat situaci na silnici za lehkého provozu. Ve druhé polovině již jezdí v provozu hustějším.

V praktické části se učí:

 • řízení vozidla
 • praktická údržba vozidla
 • zdravotnická příprava

Jak dlouho výuka v autoškole trvá?

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku a také na šikovnosti absolventa autoškoly. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 6-8 týdnů. Je však možné zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit. Zde je, ale nutné počítat s vyšší cenou.

V případě, že autoškolu absolvují studenti středních škol jako součást výuky a v době ukončení autoškoly jim ještě není 18 let, musí si na řidičský průkaz počkat až do svých narozenin.

Závěrečná zkouška v autoškole

Dříve, než můžete nastoupit k závěrečné zkoušce, je nutné zaplatit obecnímu úřadu poplatek 700 korun.

Termín zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Poslední jízdu absolvujete zpravidla těsně před závěrečnou zkouškou. Na zkoušku vás přihlašuje autoškola. Zkouška probíhá za účasti zkoušejícího komisaře. Zkouška probíhá v jeden den a skládá se ze tří částí:

 • z písemného testu počítačovou formou z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy
 • z ústní zkoušky ze znalostí ovládání a údržby
 • ze zkoušky z praktické jízdy

Pokud by se stalo, že u zkoušky neuspějete, je možné zkoušku opakovat. Vždy opakujete jen tu část, ve které jste neuspěli.


Jaké druhy výcviku autoškoly nabízejí?

Ne každá autoškola nabízí získání řidičského oprávnění pro všechny skupiny. Větší část autoškol nabízí získání** skupiny B**, což je osobní automobil a pak také skupiny A, to je oprávnění na řízení motocyklu. Větší autoškoly nabízejí získání řidičského oprávnění i na:

 • nákladní automobily - jedná se o skupinu C a získat ji může každý, kdo dosáhl 18 let a je vlastníkem řidičského oprávnění skupiny B
 • autobusyskupina D, zde mohou získat řidičské oprávnění zájemci starší 21 let, kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny B
 • traktoryskupina T, zde lze získat řidičské oprávnění již od 17 let, nebo lze od 18 let formou rozšíření získat oprávnění k řízení skupiny T za nižší cenu
 • přívěs –** skupina E**, tato skupina se získává většinou formou rozšíření, rozšířit o skupinu E lze skupiny B a C (od 18 let), D (od 21 let)

Existuje také možnost získat více řidičských oprávnění najednou. Jde o takzvanou sdruženou výuku a výcvik. Můžete tak například získat zároveň řidičské oprávnění na skupiny A + B + T. Pokud vlastníte řidičské oprávnění na skupinu B a máte potřebný věk, můžete po domluvě s autoškolou získat i další řidičská oprávnění.

V některých autoškolách lze také dohodnout **pravidelné školení řidičů, vrácení vybodovaného řidičského průkazu a také vrácení průkazu, který byl zabaven za větší přestupek. Autoškola pana Knechta nabízí skupiny A a B.
**

Autoškola ve městě nebo na venkově?

Snad každý, kdo se rozhoduje, kterou autoškolu zvolit, přemýšlí, zda je vhodnější učit se řídit ve velkém městském provozu nebo raději na klidném venkově. Obojí má své výhody i nevýhody.

V městském provozu se setkáme s provozem MHD, hlavně tramvají, trolejbusů, hustým provozem a velkým pohybem chodců. Naučíte se rychle reagovat, požívat všechna zrcátka, sledovat pohyb chodců. Získáte zkušenosti s hustým provozem.

Na venkovských silnicích není sice tak velký provoz, za to je o dost rychlejší. Musíte také počítat, že náhle potkáte pomalu jedoucí traktor, zemědělskou nebo lesní techniku, vběhnou vám zvířata do cesty nebo bude cesta velmi úzká či zavodněná.

Podle uvedeného tedy jasně vidíte, že nejlépe je vybrat si takovou autoškolu, která vás provede městským i venkovským provozem. Získáte tak širší zkušenosti a až vyrazíte na první samostatnou jízdu, budete vědět co a jak.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id2962 (353)


Diskuze a zkušenosti

Zuzana | 25.06.2014 10:14
Re: Autoškola - Brno Doporučuji Pohodovou autoškolu v Brně na Purkyňové. Název je opravdu trefný, instruktoři milí a vstřícní a především - naučí řídit. Závěrečné zkoušky na poprvé, i přesto, že jsem měla z minulosti velmi špatnou zkušenost, takže to se mnou neměli vůbec jednoduché :-) Naopak autoškole STOPka velké NE! arogantní přístup, zkracování jízd nejméně o 15 minut, nespolehlivý instruktor. Řídit Vás nenaučí, zato peníze vytáhnou... :-)


Přidat komentář