Autoškola - Brno Černá Pole

Bez auta to v dnešní době není žádná legrace. Řidičský průkaz požaduje velká část zaměstnavatelů, a ani v soukromém životě není vůbec k zahození. Pokud jej ještě nemáte, neváhejte, a zapište se do autoškoly. Usnadníte si život – několikanásobně!

Málokdo z nás má všechny přátele, rodinu, školu či zaměstnání hned za rohem, a tak se neobejdeme bez auta a cestování, nemluvě o nošení těžkých nákupů z obchodního domu, ale hlavně všech těch lákavých výletech, které bychom si bez auta nikdy nemohli dopřát.** Auto** je tedy základ. Ale samozřejmě s řidičákem, jinak ho můžete maximálně chodit leštit před dům a provokovat sousedy zabraným parkovacím místem.

Nástup do autoškoly

Právě jste se rozhodli, že růžová kartička s nápisem „Řidičský průkaz“ by se dobře vyjímala i ve vaší peněžence? Výborně. To je první důležitý krok k samostatnosti a téměř neomezené mobilitě. Vaším dalším krokem by nyní měl být výběr té správné** autoškoly**. Ideální je autoškola, s níž mají zkušenosti vaši přátelé či známí, kteří vám mohou poskytnout informace a podělit se o cenné zkušenosti přímo z pozice žáka. Ideální je autoškola, která nabízí zkušené lektory, kteří jsou trpěliví, perfektně znají vše okolo dopravy, a jsou ochotní spolupracovat. Poté co vyberete tu pravou autoškolu, bude zapotřebí vyplnění žádosti o řidičské oprávnění. To získáte buď přímo v autoškole, ale mnohdy dnes i volně ke stažení na webových stránkách autoškoly. Žádost musíte zároveň zanést k potvrzení svému lékaři. Pak už stačí s vyplněným dokumentem dorazit do autoškoly a netrpělivě čekat na první setkání s řízením prostřednictvím trenažeru nebo autocvičišti.

Jak probíhá výuka v autoškole

Výuka v autoškole zahrnuje několik oblastí. Teorii zahrnující znalosti značek, fungování dopravy, pravidel, a podobně. Dále techniku, v jejímž rámci se seznámíte s fungováním vozu a jeho složením, zdravovědu týkající se základů první pomoci, a v neposlední řadě řízení samotné. To probíhá v rozsahu 28 výukových hodin. Teorie bývá vyučována pravidelně ve skupinách nebo individuálně, formou konzultací. Obvykle se autoškola umí přizpůsobit vašim potřebám, a nabídnout vám vhodnou alternativu pokud jde o termíny jízd i formu výuky teorie.

Co je vlastně „řidičák“?

Lidově „ řidičák“, oficiálně „Řidičské oprávnění“, opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny případně podskupiny řidičského oprávnění. Řidičské oprávnění je možné udělit pouze osobě, která dosáhla věku stanoveného zákonem, je zdravotně i odborně způsobilá k řízení motorových vozidel, má na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt v trvání nejméně 185 dnů, není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a splňuje další podmínky stanovené zákonem. Oprávnění je přitom vydáváno vždy pro příslušnou skupinu. Skupiny jsou značeny písmeny - A, B, C, D, B+E, C+E, D+E, AM, T. Každá je přitom určená pro specifický typ vozidla – A pro motocykly, B pro osobní vozy, C pro nákladní vozidla, D pro autobusy a T pro traktor.

A každá skupina má také své podskupiny - A1, B1, C1, D1, B1+E, C1+E, D1+E. Získaná skupina řidičského oprávnění opravňuje jejího držitele i k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné podskupiny, např. skupina řidičského oprávnění B opravňuje i k řízení podskupiny řidičského oprávnění B1.

Co když se zkoušky nepovedou

Absolvovat** autoškolu** je pro některé zábava, pro jiné stres. Pokud jde ale o absolvování závěrečných zkoušek, nervozita obvykle dolehne na každého. Mnohdy přitom má vliv na kvalitu řízní, a výsledkem může být nezřídka i zamítavé vyjádření komisaře. Pokud se do takové situace dostanete, nemusíte ale zoufat. Vždy je možnost opravy, a to u všech dílčích zkoušek – jízd, testů i techniky. Za všechno si ale musíte připlatit. Za jízdy 400 korun, za testy 200 a za techniku 100 korun, a to na adresu obecního úřadu. Opakovat přitom budete pouze ty části, které nezvládnete.

Doplňkové služby

Autoškolu máme obvykle spojenou s absolvováním kurzu s cílem získat řidičské oprávnění. Autoškola ale nabízí mnohem širší spektrum služeb, jako jsou třeba kondiční jízdy nebo školení profesionálních řidičů.

Kondiční jízdy ocení všichni, kteří už vytouženou růžovou kartičku mají, ovšem za volantem se necítí příliš jistě, například po delší pauze bez řízení, nebo třeba na nové neznámé trase, kde je člověk nejistý a nervózní. Pro tyto účely vám zkušení lektoři mohou nabídnout podporu na sedadle spolujezdce a jízdy podle vašich přání – v komplikovaném provozu velkoměsta nebo stálou trasu do vašeho nového zaměstnání.

Školení řidičů je určeno těm, kteří si řízením nejen usnadňují život, a věnují se mu jako zábavě, ale přímo je živí. Řidiči z povolání a všichni kteří ke své práci denně potřebují vůz jsou pravidelně seznamování s novinkami v oblasti řízení a dopravy, a to právě v autoškolách, buďto po domluvě se zaměstnavatelem, nebo i individuálně.

Stále častěji je pak také využívána pomoc autoškol ve věci vrácení řidičského průkazu – z důvodu výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem, výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem, ztráty řidičského oprávnění dosažením 12 bodů, či pozbytí řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů. Autoškola vám prozradí jaké jsou vaše možnosti a pokusí se najít nejvhodnější řešení pro vaši konkrétní situaci tak, abyste mohli své oprávnění získat zpět.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id3716 (1958)


Přidat komentář