Kácení a prořezávání stromů - Brno

Roste vám na pozemku strom, s nímž si nevíte rady? Je hodně vysoký, občas z něj při silném vichru padají větve? Bojíte se, že by mohl někoho zranit, způsobit škody na majetku, či se dokonce vyvrátit?

S mohutnými vysokými stromy bývá ve městech často problém. Vypadají sice moc pěkně, poskytují stín, čistí vzduch a zkrášlují městské prostředí, ovšem svou velikostí jsou pro město značně nepraktické.** Stromy**, o nichž se ví, že budou v dospělosti hodně vysoké a mohutné, se hodí vysazovat především na volném prostranství, v parcích, dále od budov nebo cest a také dál od drátů či sloupů elektrického vedení. Při výsadbě mohutných druhů dřevin na nevhodném místě si jinak zaděláváte na problémy do budoucna, u pomalu rostoucích dřevin je však často pocítí spíše vaši potomci. Jenže pokud už strom na nevhodném místě roste, co s ním?

Prořezávání stromů

Pokud jde o vzrostlý strom, který je v dobrém stavu, obvykle není potřeba jej pokácet, ale postačí když bude prořezán. Odborník na stromy určí, u kterých větví je nejvyšší riziko, že by se v budoucnu mohly odlomit a svým pádem tak způsobit nějaké škody či dokonce někomu ublížit. Ořezaná místa jsou následně ošetřena, aby do nich nevnikala infekce a choroby. Správné prořezání stromu rostoucího na nevhodném místě jej dokáže ochránit od jinak nutného pokácení a strom tak může růst dál, plnit svou funkci zeleně, aniž by někomu překážel či ohrožoval majetek nebo zdraví. Někdy ani větve stromu odlomením nehrozí, ale překáží z jiných důvodů. Často se tak děje u stromů zasazených příliš blízko budov, kdy větve stíní okna a ve větru do oken dokonce někdy i buší. Dalším častým problémem jsou větve zasahující do elektrického vedení – dráty jsou větvemi napínány a hrozí jejich porušení. Ve všech těchto případech postačí řádné prořezání stromu bez nutnosti kácení.

Kácení stromů

Někdy ovšem není zbytí a strom je nutné pokácet. Stává se tak v případech, kdy je strom napaden dřevokaznou houbou nebo dřevokazným hmyzem. Struktura stromu tím bývá narušena, dřevo se stává méně pevným a křehčím. Vlivem toho hrozí, že se strom může při silnějším větru, ale občas i zcela znenadání a za pěkného počasí, vyvrátit.

Jak se kácejí stromy v husté zástavbě?

Pokud roste strom na volném prostranství, někde na louce, v polích nebo v lese, jeho pokácení nečni větší problém. U paty stromu se vyřízne klín a strom se skácí na určenou stranu. Ve městech se však často stává, že není možné strom nechat spadnout na zem, protože okolo něj není dostatek volného prostoru. V takovém případě se použije buďto vysokozdvižná plošina strom se postupně od shora rozřeže na jednotlivé větve a kusy kmene a ty se spustí dolů na lanech. Nebo je možné strom obdobným způsobem rozřezat na menší kusy za použití horolezecké techniky – tato varianta je podstatně levnější díky tomu, že není potřeba povolávat vysokozdvižnou plošinu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5597 (magazinbrno.cz#24081)


Přidat komentář