Rizikové kácení a prořezávání stromů - Brno

Pokácet vzrostlý strom není jen tak. Většinou jde o velmi rizikovou činnost, kterou je lépe svěřit odborníkům. Zejména tam, kde jde o strom v zastavěné oblasti, kde je těžké vypočítat místo pádu nebo hrozí zranění kolemjdoucích.

Stáří stromů

Nejen lidé, i stromy stárnou. Dokonce mohou i onemocnět. Nebo prostě rostou, mohutní, stárnou a najednou jsou tak velké a křehké, že ohrožují své okolí. Někdy je mohutný strom krásný, plný života, ale po bouři, nebo velkém přívalu sněhu dostane zásah, který znamená jeho zkázu. Stromy jsou nejcennější v době dospělosti. V této době dávají nejen stín a krásu svému okolí, ale také zlepšují kvalitu ovzduší. Říká se, že jeden pokácený vzrostlý strom může nahradit sto malých stromků ve školce. A to je opravdu hodně. Často se právě proto vyplatí poškozený, nebo nemocný strom nejprve nechat odborně posoudit a prořezat než ho hned skácet.

Kdy a jak pokácet strom

Kácet strom nemůžete jen tak. Zákon jasně stanovuje pravidla, která říkají, jak a kdy je možné kácet stromy. Když je strom nebezpečný, pak patří do rukou odborníků, nikoli laiků. Ti vědí, zda rovnou pokácet, nebo jen odborně ořezat. Nebezpečný strom, je možné pokácet ihned, ale je nutné přizvat si odborníka, který zhodnotí situaci.

Jak se kácí strom?

Kácení stromů není jednoduché. Je třeba nejen znát zákon a mít povolení na kácení, ale také vědět, jak strom pokácet. Je třeba umět vypočítat místo dopadu káceného stromu, vědět jak velkou část pozemku strom při kácení zasáhne. postupné kácení z lanaJeště složitější je to v místě husté zástavby, nebo tam, kde vedou dráty elektrického vedení, či kdy se kácí vysoký rozložitý strom a chybí místo pro jeho skácení. V případě, kdy si s kácením, ale i s prořezem stromu nevíte rady, je dobré obrátit se na odborníky. Arborista vám nejen poradí jak se se stromem vypořádat, ale možná vám poradí spíše odborný prořez než rovnou pokácení. V případě, že není jiná možnost než strom pokácet vám ho i odborně a především bezpečně pokácí.

Rizikové kácení stromů

Možná vás napadne, co je na kácení stromů tak rizikové. Je toho opravdu hodně. Vzrostlý strom může mít řadu vad, které mohou i ohrožovat na majetku i na životě. Jde zejména o situace, kdy je strom starý a křehký a v důsledku toho se láme. Nebo kdy je vzrostlý strom vyhnilý, velmi vychýlený, mezi vedením vysokého napětí, mezi vedením drátů místního rozhlasu, v blízkosti budov, nebo ve velmi husté zástavbě. Častější bývá rizikové kácení v případech, kdy strom poškodí mráz a sníh, vichřice, blesk, nebo velmi silný déšť, který strom podemele.

Kácení ve ztížených podmínkách

Stromy je nutné kácet i za ztížených podmínek. Tedy tam, kde není možné strom pokácet rovnou. Většinou je nutné kácet strom postupně. Začíná se u vrcholu, postupně se ořezávají jednotlivé větve a nakonec se postupně kácí kmen stromu. Tento způsob kácení se provádí buď pomocí horolezecké techniky, nebo tam, kde je to možné pomocí těžké techniky, nejčastěji vysokozdvižné plošiny.

Bezpečnostní prořez stromů

Ne vždy je nutné strom pokácet. Dokonce i v případě přírodní katastrofy není nutné hned skácet celý strom. Často je mnohem účinnější strom prořezat tak, aby mohl nějaký čas ještě růst a být užitečný. Podmínkou je, aby nikoho a nic neohrožoval. prořez v koruně stromuZkušený arborista tedy musí posoudit vážnost poškození stromu a možnosti jeho záchrany. Pak pokud je to možné strom odborně prořeže a tak zajistí jeho další bezpečný růst.

Zajištění provozní bezpečnosti stromu

U některých stromů však prořez nepomůže docela. Tam, kde hrozí rozlomení kmene stromu, a strom je nutné nebo vhodné ještě zachovat se nabízejí další možnosti. Zde arborista může navrhnout zajištění a zpevnění kmene a koruny stromu pomocí lan, popruhů, obručí, nebo vrtané vazby. Odborně se tyto způsoby záchrany nazývají dynamická a statická vazba.

Ošetřování dřevin řezem

Strom je nutné řezat od jeho výsadby. Jen velmi málo stromů tvarování řezem nepotřebuje. Většinou je nutné dát koruně tvar právě v prvních letech růstu stromu. Později se pak strom řezem jen udržuje. Výjimku tvoří stromy okrasné, které se pravidelně tvarují řezem. Často se tak vytváří různé tvary nebo sochy. Klasický řez stromů se dělí na zakládací, udržovací a speciální. Zakládací řez se provádí při výsadbě stromu. Je nutné znát pravidla tvarování budoucí koruny. Jen tak vyroste krásný a zdravý strom. V prvních letech po výsadbě se pak každoročně a později ob rok provádí výchovný řez. I zde je nezbytné mít znalosti, které zajistí správný růst a tvar koruny stromu.

Udržovací řez

Dělí se na pět základních typů řezů. Zdravotní řez zajišťuje správný růst stromu. Bezpečnostní řez provozní bezpečnost stromu, stejně jako bezpečí okolí a kolemjdoucích osob. Prosvětlovací řez pomáhá nejen prosvětlit korunu a pustit do středu stromu více světla, ale také zajišťuje větší odolnost stromu při velkých poryvech větru. Redukční řez zajišťuje přirozený tvar stromu i ve ztížených podmínkách. Symetrický řez udržuje strom v jeho správném těžišti. Tedy ořezává větve tak, aby se strom nevyvrátil.

Speciální řez

Má tři základní řezy. Hlavový řez se uplatňuje zejména u stromů kolem silnic. Sesazovací řez pak především u topolů a vrb. Řez na obvodovou redukci zkracuje obvod koruny stromů a tím ho zmenšuje a udržuje v přirozeném tvaru a zároveň tak zabraňuje rozlomení stromu.speciální prořez

Péče o památné stromy

U památných stromů je mnohem důležitější jejich zachování než pokácení. To zajistí péče arboristy, který ví, jak o vzácné a památkové stromy pečovat. Arborista ví přesně jak takový strom ořezat, jak pečovat o již poškozené stromy, jak upravit strom, který má již některá poškození ať již vzniklá časem, nebo klimatickými podmínkami.

Havarijní služba

I u stromů může dojít k situaci, kdy je nutný okamžitý zásah odborníka. Zde můžete využít havarijní služby, která je tu pro vás po celý rok a zajistí bezpečí vám, okolí stromu i odbornou péči či bezpečné pokácení stromu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5598 (magazinbrno.cz#24114)


Diskuze a zkušenosti

Josef Šmíd | 24.11.2013 00:14
Re: Rizikové kácení a prořezávání stromů - Brno Dobrý den, u souseda na zahradě potřebuji prořezat vzrostlý ořešák. Zahrada je v obci Prace. Dá se odhadnout cena? S pozdravem Josef Šmíd, 777 941 323 jozka.js@seznam.cz


Přidat komentář