BOZP Brno - školení a dokumentace

Jste podnikatel, máte vlastní firmu anebo se teprve chystáte na její založení? A znáte své povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, které se k podnikání váží? Co musíte splnit, abyste jste nedostali pokutu?

Podnikáte již delší dobu, anebo se chystáte svůj podnik teprve „rozjíždět“? Mezi zákonné povinnosti podnikatele patří aktivně se zasazovat a starat o bezpečnost zaměstnanců na pracovišti, dbát na požární ochranu a zajišťovat provádění pravidelných revizí elektrických přístrojů.BOZP a PO – jaké povinnosti podnikateli ukládají? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5609 (magazinbrno.cz#24166)