Jazykové a překladatelské kurzy Brno

Ten, kdo chce v současnosti získat, ale také si následně udržet profesní pozici, se jen těžko obejde bez jazykových znalostí. Jsou sice pracovní místa, u kterých není vyžadována jazyková vybavenost, ale pomalu jich ubývá.

V mezičase, zatímco se budete cizímu jazyku učit, můžete být postaveni před situací, že po Vás bude požadováno vyhotovit určitý text v AJ, NJ aj. Zoufat však nemusíte. Ani nemusíte složitě a zdlouhavě dávat dohromady příslušný text za pomoci slovníku, či překladače. Mnohem jistější, efektivnější a rychlejší řešení spočívá ve využití překladatelských služeb. Překladatelské služby, stejně jako jazykové kurzy nabízí řada jazykových, překladatelských agentur a škol. Na Vás bude jen si vybrat tu instituci, které svěříte „Vaši budoucnost a záchranu“. A pokud jste se doposud marně snažili do sebe tzv. dostat cizí jazyk, pak je možná ta správná chvíle pro změnu, kdy skončíte se samoučením a využijete nabídky individuálních, či skupinových jazykových kurzů.

Jazykové kurzy Brno

Než se přihlásíte do** jazykového kurzu**, je třeba si říci, co od takového kurzu očekáváte. V současnosti je totiž možné si vybrat hned z celé řady kurzů. A nemáme tím na mysli Váš stupeň pokročilosti v konkrétním jazyku. Můžete se například přihlásit do konverzačního kurzu, do kurzu pro samouky, do kurzu se zaměřením na právnickou stránku, obchodní stránku aj. Pokud s jazykem zcela začínáte, pak je určitě vhodné jít do „obecného kurzu“. Není však výjimkou, že úplní začátečníci se přihlašují do některého z tematického kurzu, protože potřebují jazykovou vybavenost pro svoji práci. Základy jazyka přeskočeny nebudou. Po nich se však lektor soustředí na Vámi vybranou, požadovanou oblast.

Jazykové kurzy – individuální a skupinové

Každému vyhovuje jiný způsob a forma výuky. Někdo se lépe motivuje a dostane ze sebe „více“, pokud je ve skupince více jedinců. Někdo však naopak potřebuje být sám a vyžaduje, aby se lektor věnoval jen jemu samotnému. Obě možnosti jsou u jazykových kurzů možné.

Individuální jazykové kurzy

Individuální jazykové kurzy jsou náročnější, intenzivnější, zato se však výsledků můžete dočkat mnohem dříve, než u kurzů skupinových. Individuální jazykové kurzy jsou sice o něco dražší. Na druhou stranu je tu však lektor čistě jen pro Vás a na řadě jste stále. Nelze tedy v konečném důsledku porovnávat finanční zatíženost individuálního a skupinového kurzu. Vyšší cena Vám totiž přinese více výhod.

Skupinové jazykové kurzy

U skupinových jazykových kurzů se můžete setkat s počtem pěti, ale i deseti a více „studentů“. Čím je studentů ve skupince méně, tím lépe pro Vás. Není totiž ideální, pokud by se na Vás v hodině dostala řada jednou, či dvakrát. Taková intenzita výuky by byla značně zdlouhavá a moc byste se tzv. nepohnuli z místa. Pokud jste ostýchaví a nechcete se případně zesměšnit tím, že nevíte apod., pak mohou pro Vás být individuální jazykové kurzy lepší. Je však třeba ještě říci, že Vás na jazykových kurzech nikdo nebude zesměšňovat a „hodnotit“, podkopávat osobnost aj. Vy jste přišli do jazykového kurzu, abyste se zlepšili, něco naučili a máte chuť a vůli na sobě pracovat. A to se cení. Takže žádný stud, ostych. Skutečně žádný učený z nebe nespadl. A také, každý dělá chyby.

Překladatelské služby pro jednotlivce Brno

Profesionálních překladatelských služeb využívají nejen jedinci za účelem soukromým a profesním, ale také firmy. V případě jedinců je mnohdy zapotřebí životopisu a motivačního dopisu v cizím jazyku, při přihlášení se do konkrétního výběrového řízení. A „podomácky“ sestavený a přeložený životopis může být také důvodem, proč nebude jinak slibný kandidát do výběrového řízení pozván. Překladatelské služby využívají jedinci i na vysokých školách, kdy je například pro dílčí zkoušku z cizího jazyka vyžadována příprava několikastránkového textu. Při zkoušce pak nejde ani tak o „originalitu“, spíše o porozumění textu, plynulost čtení apod. A bude-li příprava dokonalá, může jedinec u dílčí zkoušky lépe uspět, než, když se bude „něco“ učit špatně.

Překladatelské služby pro firmy Brno

Ovšem i firmy mnohdy potřebují precizně přeložený dokument, například při žádosti o grant z EU. Překladatelské služby však nemusí být čistě jen o psaném slovu. Pokud firma uvažuje o proniknutí na zahraniční trh, či čeká potenciálního klienta, obchodního partnera ze zahraničí, bude se s ním muset „nějak“ domluvit. Domluvení se za pomoci gest je sice fajn, ale s obchodem, respektive jeho úspěchem uzavření, nemá moc co společného. Krom toho taková firma moc nevzbudí důvěru u protistrany. Není nutné si hrát „na něco, co nejste“ a zbytečně se trápit. Mnohem solventněji budete působit, přizvete-li na jednání profesionálního překladače, který Vám bude překládat. Rozhodně se nebude jednat o žádnou hanbu. Překladatelských služeb v této podobě, je totiž hojně využíváno a dá se říci, že je standardem.

Jistota kvality překladatelské služby

Oslovíte-li ve věci překladatelských služeb profesionální a zkušenou jazykovou agenturu, školu, či jinou instituci, můžete si být jisti, že se Vám dostane kvalitních služeb. Překladatelé jsou mnohdy rodilí mluvčí, ale také překladatelé s ekonomickým a právnickým vzděláním. Díky profesionálním překladatelským službám si ušetříte spoustu času i práce.

Maximální důvěrnost Vašich dokumentů

Možná ještě váháte, zda Vaše interní, důležité dokumenty, projekty aj. svěřit, respektive ukázat cizím osobám. U profesionální překladatelské instituce si však můžete být jisti, že žádný z dokumentů se „nedostane ven“. A pokud využijete překladatelských služeb ve formě simultánního překladu, pak vše, co bude vyřčeno a uslyšeno, opět nebude vyneseno mimo prostor Vaší firmy apod. Ostatně, kdyby tomu tak nebylo, pak by se překladatelské agentury neuživily a velmi brzo by skončily.

Překladatelské kurzy

Vedle překladatelských služeb můžete také u konkrétních jazykových agentur, škol, poptávat také kurzy pro překladatele, tlumočníky. Jste-li fyzickou osobou, pak můžete díky oboru překladatele získat zajímavé pracovní místo. Můžete cestovat, poznávat nové lidi, kraje, zvyky apod. Jste-li podnikatelem, pak můžete mít ve firmě vlastního profesionálního překladatele, využijete-li ho.

Nabídka překladatelských kurzů

V rámci překladatelských kurzů se například můžete přihlásit do tlumočení z AJ do ČJ, či naopak. Kurzy tlumočení jsou pak odstupňovány podle Vašich znalostí, tj. od začátečníků po mírně pokročilé, až pro pokročilé. Tlumočení pak může být konsekutivní, nebo také simultánní. Jednotlivé překladatelské kurzy také mohou být zaměřené, či doplněné o právnickou stránku. Může se však čistě jednat o obecný překladatelský kurz, kdy je konverzace vedena spíše na úrovni společenské.

Náplň konsekutivního tlumočení

Co vše Vás může čekat, přihlásíte-li se do překladatelského kurzu, který se soustřeďuje na konsekutivní tlumočení? Součástí tohoto kurzu bude například paměťové cvičení, mluvený projev, přípravné kroky pro samotné tlumočení, tlumočení konkrétních příspěvků, tlumočení v konkrétních situacích, hlasová cvičení, mluvnická cvičení. Dozvíte se také řadu tipů a triků, jak „vybruslit“ z poněkud prekérních situací, do kterých se můžete dostat aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5603 (magazinbrno.cz#24048)


Přidat komentář