Kurz angličtiny Brno

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. A co vy? Jak jste na tom s cizími jazyky? Chcete si najít kurz angličtiny a nevíte jak na to? Podle čeho se řídit při výběru kurzu vám poradí tento článek.

Jazykové kurzy jsou stále velmi žádané. Na žebříčku oblíbenosti si stále stojí angličtina. Všichni víme, že jazykový kurz není právě finančně nenáročný a tak je zapotřebí vybrat skutečně takovou školu, kde vám budou moci nabídnout jen ty nejlepší učitele a skutečně dobrou jazykovou přípravu. Ale podle čeho takovýto kurz vybrat a jaké kurzy jsou nejlepší?

Jazykové kurzy

Odborníci poukazují na to, že nejefektivnější jazykové přípravy se vám dostane na intenzivních pobytových kurzech v zahraničí, ale také v České republice. Když se rozhodnete pro jazykový kurz u nás, bude vás stát týdenní pobyt přibližně 5 až 8 tisíc korun. Cena zahrnuje ubytování, stravování, studijní materiály a výuku v rozsahu přibližně 35 až 45 hodin. Vyučovací hodiny jsou většinou v trvání 45 minut. Zahraniční kurzy se mohou pořádat v Anglii, USA, Kanadě, Novém Zélandu, Austrálii nebo v JAR.

Intenzivní pobytové kurzy

Když si vybíráte intenzivní kurz v Česku, zajímejte se o to, zda v kurzu učí také lektoři – rodilý mluvčí a kolik studentů je v jedné skupině. Bude vhodné zeptat se i na to, jaké metody jsou používány při výuce jazyka. A přihlížet můžete i k tomu, zda výuka probíhá i v den příjezdu a odjezdu. Většina kurzů v Česku nebývá zakončena zkouškou, z některých si však můžete odnést osvědčení.

Co se týká zahraničních kurzů, doporučuje se absolvovat alespoň dvoutýdenní výuku, která vás přijde přibližně na 20 až 30 tisíc korun. I v tomto případě je největší zájem o kurzy angličtiny, které tvoří až 80% všech jazykových kurzů. Poté jsou také oblíbené kurzy němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny. Vybírat kurz je také vhodné podle svého věku. Intenzivní kurzy jsou zacílené na dospělé, zralé klienty nebo na studenty. Když si vybíráte intenzivní kurz v zahraničí, bude vás nejspíše zajímat: země a typ města, věková kategorie, pro kterou je kurz určen, délka kurzu, počet lekcí týdně, délka jedné lekce, počet studentů ve třídě a průměrný věk studentů, národností složení účastníků kurzu a nakonec samozřejmě také celková cena kurzu.

Náročnost jazykových kurzů

Kurzy se dále dělí podle své náročnosti do deseti stupňů. První stupeň je určen pro naprosté začátečníky, kteří nedokážou ústně komunikovat, chápu a vyslovují jen zcela základní výrazy. Dále jsou kurzy určeny pro tzv. nepravé začátečníky, kteří dokážou ústně používat jen omezenou základní slovní zásobu v předem známých situacích. Dále jsou zde kurzy pro začátečníky, kteří umí ústně formulovat nepřesné věty v omezeném množství situací.

Následující stupeň jsou pokročilý začátečníci, kteří formulují věty s častými chybami v obecných situacích, plynnost projevu je nízká, komunikují s námahou. Mírně pokročilí studenti komunikují ústně v obecných situacích, z projevu je zřejmý celkový smysl sdělení, posluchač nebo čtenář musí dávat pozor, aby porozuměl. Středně pokročilí studenti jsou ti, kteří úspěšně ústně komunikují v širokém rozsahu situací a kontextů. Posluchač musí jeho projev pečlivě sledovat. Mezi velmi pokročilé studenty se řadí ti, kteří úspěšně ústně komunikují ve většině kontextů, vyjadřování je plynné a přesné. Občas může dojít k nedorozumění.

Další skupina kurzů je určena pro velmi pokročilé studenty. Zde se řadí ti, kteří úspěšně ústně komunikují ve většině kontextů, vyjadřování je plynné a přesné. Občas může dojít k nedorozumění. Mezi středně vyspělé studenty jsou zařazováni takový, kteří se ve většině kontextů se velmi plynně a přesně ústně vyjadřuje, jeho projev neklade na posluchače zvláštní nároky. Předposlední skupinou jsou téměř vyspělí studenti, u těchto je vysoká úroveň plynného a přesného ústního vyjadřování, výjimečně má potíže v neznámých kontextech. Posluchač chápe jeho projev bez obtíží. A nakonec poslední skupinou jsou kurzy pro vyspělé studenty, kteří se plynností a přesností ústního projevu se blíží rodilému mluvčímu.

Nejpřínosnější jsou takové** jazykové kurzy**, které jsou ukončeny mezinárodní zkouškou. Podle vize odborníků z EU by každý občan Evropské unie měl ovládat kromě své mateřštiny alespoň dva cizí jazyky. V současnosti toto splňuje zhruba třetina obyvatel. Alespoň tři řeči ovládá 11% obyvatel Evropské unie.

Kurzy angličtiny

Než se rozhodnete pro kurz angličtiny, je důležité stanovit si cíl a určit, jaké máte časové možnosti. Když máte stanovené reálné cíle, začněte s výběrem kurzu. Kurz je nejlepší vybrat si přesně na míru, pro dospělé se hodí více specializované kurzy. Když chcete studovat kvůli své kariéře, bude pro vás kurz zaměřený na pracovní komunikaci to nejlepší. V tomto případě se nebudete muset učit obecná slovíčka, jako je tomu u běžných kurzů. Dále si zvolte počet hodin, které chcete týdně absolvovat, zde zase záleží na vašich časových možnostech. Tvrdí se, že pro udržení znalostí se hodí dvě hodiny týdně. Chcete-li pokrok, bude lepší navštěvovat kurz alespoň se čtyřmi hodinami týdně.

Před výběrem jazykového kurzu se zajímejte také o pověst školy. V České republice jsou jediným kritériem reference. Jazyková výuka je volná živnost a tak se do pořádání kurzů může pustit kde kdo. To se však pak také odráží na kvalitě kurzu.

Kurzy angličtiny a lektoři

Samozřejmě, že** kvalita kurzu** bude také odpovídat kvalitě lektora. V některých případech není zas tak důležité, zda se jedná o Čecha nebo rodilého mluvčího, ale jde především o schopnost lektora své studenty něco naučit. Zajímejte se o pedagogickou kvalifikaci lektorů. Kvalifikovaný učitel by měl mít bakalářský titul z jazyka a k tomu pedagogické minimum, které by mělo zahrnovat alespoň 140 hodin. Dobrá je taková jazyková škola, která má dobré lektory a stará se o jejich další vzdělávání.

Velikost školy není až tak důležitá, ale potřebné je, aby škola měla své zázemí. Některé jazykové školy, které fungují především na internetu a také se svými lektory jsou v kontaktu pouze elektronicky. Takovéto školy nemají často nad kvalitou své výuky žádnou kontrolu a ani o ní neusilují.

Co by mělo být zahrnuto v ceně kurzu

V ceně kurzu by neměly být zahrnuty pouze samostatné lekce, ale také vstupní test, pomocí kterého jazyková škola zhodnotí znalosti svého studenta a na základě testu poté může jednoduše určit náročnost kurzu. Další testování by mělo proběhnout také během roku a na závěr kurzu.

Velkou výhodou při výběru toho nejlepšího kurzu právě pro vás jsou lekce zdarma. Lekce zdarma dnes nabízí většina škol. Během jedné hodiny si můžete vyzkoušet a zjistit, co škola svým studentům nabízí a zda se vůbec vyplatí do takovéhoto kurzu investovat své peníze. Můžete si také ověřit, do jaké míry odpovídají vaše jazykové znalosti danému kurzu a zda vám vyhovuje způsob vedení výuky lektorem. Investujte své peníze chytře.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5602 (magazinbrno.cz#24044)


Přidat komentář