Počítačové kurzy - Brno

Počítač je dnes nedílnou součástí každé domácnosti a mnohem častěji má dokonce každý člen svůj vlastní počítač či notebook. Zejména starším generacím ale může jeho ovládání činit potíže. Doplňte si vzdělání na počítačovém kurzu.

Bez počítače to dnes nejde

Internet, textové editory, či grafické programy dnes zvládají běžně ovládat už i ti nejmenší školáci. Počítače se dostaly do všech kanceláří, a psací stroj už najdete maximálně na půdě pod vrstvou prachu. S počítačem je totiž vše snazší, rychlejší, a navíc toho zvládá opravdu spoustu. Bohužel to, že má někdo počítač k dispozici, ještě nemusí nutně znamenat, že jej umí využívat. Respektive že je schopen využít všechny jeho možnosti tak, aby si opravdu ulehčil práci.

Učte se a ulehčete si práci

Zejména pro** starší osoby** je obtížné učit se nové věci, a přestože si člověk například v práci dokáže osvojit používání jednoho určitého programu natolik, aby plnil svou práci v souladu s novými trendy, a neztratil své místo, jinak je pro něj počítač velkou neznámou a nijak jej nevyužívá. Příčinou je přitom téměř vždy neznalost. Ono se také složitě využívá funkcí, o kterých nevíte, že... Pokud tedy máte pocit, že by vám** počítač** mohl dávat víc, a že ještě zdaleka nemáte prozkoumána všechna jeho zákoutí, neváhejte a učte se.

Počítačové kurzy

Ideální variantou prohlubování znalostí práce s počítačem je** počítačový kurz**. Těchto kurzů je v dnešní době nepřeberné množství, od těch specializovaných na různé programy či činnosti, jako je třeba programování či tvorba www stránek, přes obecné různých úrovní obtížnosti i různé délky trvání, které zajistí uživateli osvojení si práce s počítačem napříč různými aktivitami.

Počítačové kurzy pro začátečníky

Kurz pro úplné nováčky obvykle nabízí jak seznámení s počítačem, tak i jeho možnostmi včetně praktických ukázek. Kromě představení základních částí počítače lektor vysvětluje** základy orientace ve složkách a souborech, učí základy editace textu v programech, seznamuje s internetem a možnostmi vyhledávání**, stejně jako i službami, které internet nabízí.

Počítačové kurzy pro pokročilé

Kurz pro pokročilé navazuje na** kurz začátečníků**, kdy lektor již dál prohlubuje získané vědomosti. Účastníci se například seznamují s možnostmi nastavení operačního systému, prohlubují své znalosti textových editorů a práce na internetu, seznamují se s tvorbou webových stránek i programování.

Speciální počítačové kurzy

Mimo obecné kurzy podle úrovní znalostí můžete volit také z řady specializovaných kurzů. Příkladem jsou třeba kurzy pro seniory, kteří jsou obvykle začátečníky, ale navíc mají ještě další svá specifika, která lektor při výuce zohlední. Variantou jsou také** kurzy individuální**, kdy nejste součástí skupiny ani kurzu s pevným programem, ale lektor se vám věnuje individuálně, vašim dotazům, nejasnostem a problémům, které při používání počítače máte. Navíc dovede na základě sledování vaší činnosti snadno vytipovat možná zlehčení, která by vám mohl počítač nabídnout, ale vy jste o nich třeba nevěděli.

Jak dlouho počítačový kurz trvá?

Obvyklá doba trvání kurzu je minimálně deset lekcí, mohou být ale i kurzy krátkodobé, zejména pokud jde o kurz zaměřený výuku práce s konkrétním programem, nebo naopak třeba i celoroční, kdy si již účastník osvojuje velmi specifické a mnohdy složité techniky a činnosti. Mimo klasických kurzů probíhajících jednou či dvakrát v týdnu po dobu jedné či dvou hodin dnes trh nabízí i řadu kurzů intenzivních, které mohou probíhat například v průběhu víkendu, či několika dnů nepřetržitě.

Vybírejte si na míru

Pokud cítíte jisté nedostatky ve znalostech používání počítače, a vybíráte právě vhodný kurz, dejte si na čas. Zejména je totiž důležité ujasnit si, co vlastně chcete. Jestliže máte konkrétní dotazy nebo problémy s některými programy, bude lepší volit individuální studium s lektorem na soukromé lekci. Pokud si naopak chcete rozšiřovat obzory napříč celým spektrem aktivit spojených s počítači, a hledáte vyplnění pro volný čas, nejlepší bude obecný dlouhodobější kurz. V případě, že vám šéf v práci oznámil, že od příštího měsíce firma najíždí na nový program, a vy s s ním zkrátka musíte naučit pracovat, poohlédněte se po kurzu zaměřeném na tento konkrétní program. Pokud neuspějete, využijte rovnou individuální výuky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5607 (magazinbrno.cz#24095)


Přidat komentář