Projekty domů Brno

Než vůbec může dojít na samotnou výstavbu domu, ať už rodinného, pasivního, nízkoenergetického aj., je třeba mít k dispozici stavební pozemek a také projektovou dokumentaci. Té se nezbavujte ani po dokončení stavby. Bude se Vám hodit.

Důležitost projektové dokumentace

Tzv. stavět na koleni je možné, ale ne v případě domu, či jiného objektu. S tímto způsobem výstavby byste ostatně neuspěli, a to hned na počátku a v samém finále. Jen těžko byste totiž dostali kladného vyjádření pro stavební povolení a v rámci kolaudace. Projekt domu tak budete potřebovat nejen pro již zmíněnou samotnou stavbu, ale také pro stavební povolení, kolaudaci a případné opravy, rekonstrukce, či modernizační kroky, ke kterým může dojít v následujících letech.

Projekty domů Brno – stavební povolení

Abyste mohli zažádat a obdržet stavební povolení, je třeba dílčích obsahových položek u projektu. K nim patří především oblast architektury, statiky, topení, zdravotechniky, elektroinstalace.

Projekty domů Brno – územní řízení

Pro vyřízení územního řízení budete potřebovat projekt, který bude obsahovat řešení půdorysů podlaží, řešení podhledů, řešení vstupu a výstupu inženýrských sítí, průvodní zprávu.

Projekty domů Brno – typové projekty

V případě projektů se můžete setkat s nabídkou tzv. typových projektů domů. Databáze takových typových projektů zahrnuje předpřipravené projekty, ze kterých si můžete vybírat „jako na dlani“. Vaše volba může spočívat dle rozličných kritérií, které jsou pro Vás stěžejní. Jmenovat můžeme cenu, za kterou jste ochotni si nechat dům postavit, počet místností, počet podlaží, ale také výběr dodavatele stavby.

Projekty domů Brno – doplňkové projekty

Kromě projektu domu, si můžete u Vámi vybrané firmy také nechat zpracovat projekty doplňkové. Může se jednat o projekt garáže – dvojgaráže – chaty – altánu – žumpy – centrálního vysavače – zabezpečení, datových sítí – vytápění aj.

Projekty domů Brno – individuální projekty

Každý z nás má své představy, požadavky, vkus aj. Je možné, že Vám budou předloženy desítky typových projektů, přesto si z nich nevyberete. Vašich představ a snů se však vzdát nemusíte. Nemusíte ani dělat kompromisy. Je totiž možné se také domluvit na vyhotovení zcela individuálního projektu. S Vámi vybranou firmou projdete krok za krokem veškeré položky, místnosti, detaily a budete tak svým způsobem stát u zrodu Vašeho nového domova, který bude dostávat svoji podobu. Není však ani výjimkou kombinace, tj. použití určitého, či určitých typových projektů a upravení dle individuálních požadavků. Vše záleží na možnostech a vzájemné domluvě.

Finanční kalkulace projektů

V případě, že si necháte vyhotovit individuální projekt domu, je třeba počítat s poněkud vyšší cenou, než u projektu typového. Jak je však s výší samotné ceny za vypracování, předání projektu? Cena, jako taková, je odvislá o náročnosti a rozsahu prací, ale také od Vašeho požadavku, jak moc na vypracování projektu spěcháte. A pak je tu samozřejmě i ten fakt rozdílnosti u jednotlivých projektantů, architektů. A tak málokdy najdete u konkrétní firmy přesnou částku za vyhotovení toho, či onoho projektu. Není však problém se dopředu informovat na ceně, nechat si vyhotovit cenovou nabídku pro určitá řešení aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5610 (magazinbrno.cz#24031)


Přidat komentář