Tepelná izolace a hydroizolace střech Brno

Jestliže chcete i Vy zdravě a pohodlně bydlet, nešetřete na zateplení a izolaci. Komfortní bydlení Vám zajistí pouze takové prostory, které mají vhodné vlhkostní a teplotní podmínky.

Zdravé a pohodlné bydlení Vám nezajistí pouze kvalitní postel, pohovka a další zařízení bytu, které sice přispěje k pohodlnému bydlení, ale nezaručí Vám správnou teplotu a vlhkost. Aby bylo Vaše bydlení skutečně bezchybné, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jeho kvalitní izolaci a zateplení. Vzhledem k tomu, že zima právě skončila, jste mohli zjistit, jak důkladně je Váš dům zateplený, zda Vám unikalo teplo zevnitř ven a kolik Vás tato dlouhá zima stála spotřebovaných energií. Jestliže jste nebyli spokojeni s výdaji za teplo, pak je na čase začít situaci řešit. A kdy jindy než právě teď, po zimě, abyste byli s předstihem připraveni na zimu další. Jaké zateplení a izolaci zvolit, když jich existuje hned několik druhů? Nechejte si odborně poradit.

Odborníci na tepelnou izolaci v Brně

Při tepelné izolaci budovy je potřeba vedle podlahy, střechy a stěn a věnovat pozornost i tepelným mostům. Těmi můžou být římsy, výklenky radiátorů, styky zdí, okenní parapety a další. v případě zanedbání tepelné izolace dochází k velkým tepelným ztrátám, k nárůstu plísní, k tvorbě prasklin na stěnách nebo ke kondenzaci vodních par. Výběr izolačního materiálu podléhá především jeho technických vlastnostem. S tím Vám opět může plnohodnotně poradit a pomoci pouze specializovaná firma, která má zkušenosti se všemi druhy izolačních materiálů a která Vám spolehlivě poradí, jaká místa zaizolovat, jaký zvolit technologický postup izolace a jaký materiál použít, aby izolace splnila přesně svůj účel.

Tepelná izolace a hydroizolace střech Brno

Tepelné izolace a hydroizolace střech provádí firma pana Lubomíra Čadílka, která sídlí v Brně, ale působí po celé České republice. Zabývá se dodávkou a montáží hydroizolace střešních částí z asfaltových pásů nebo z PVC, pokládkou tepelné polystyrénové střešní izolace, izolací proti zemní vlhkosti a radonu, izolací proti tlakové vodě, izolací proti průsakům ropných látek a izolací a úpravami jezírek.

Firma pana Lubomíra Čadílka není na našem trhu žádným nováčkem, neboť se daným činnostem věnuje již od roku 2004. Základním krédem firmy je serióznost a poctivost v jednání se zákazníkem. Pokud tedy hledáte kontakt na spolehlivou firmu, které záleží na absolutní spokojenosti zákazníka, pak Vám můžeme doporučit firmu pana Lubomíra Čadílka. Firma sídlí na adrese: Foerstrova 2415/8, Brno 616 00, ale obrátit se na ni můžete i prostřednictvím emailu, a to na: l.cadilek@seznam.cz nebo můžete použít telefonní číslo:** +420 605 747 930**.

Jak snížit spotřebu energií na vytápění

Každá stavba je vystavena působení povětrnostních vlivů, jako je déšť, sníh či vzdušná vlhkost. Nemovitosti se staví z mnoha různých materiálů a ne všechny jsou odolné proti vlhkosti. Proto je nutné chránit každou stavbu takovým způsobem, aby nedocházelo k jejímu poškození, a aby svoji funkci plnila co nejdéle. Primární význam tepelné izolace spočívá ve** snížení spotřeby energií** na vytápění nemovitosti.** Tepelná izolace** představuje ekonomicky i ekologicky přínosnou investici. Je ovšem velmi nutné, aby byly dodrženy všechny technické principy konstrukce, a důraz je nutné klást na správný výběr, jakost a vhodnost tepelného izolačního materiálu.

Brno tepelná izolace střechHydroizolace střech Brno

Pod střechou se drží nejteplejší vzduch. Z toho důvodu byla stanovena norma, která stanovila pro aplikaci tepelné izolace střechy podstatně přísnější požadavky, než které jsou stanoveny pro** zateplení obvodového pláště** domu. Majitelé domů by měli klást důraz na to, aby byl střešní plášť složen pouze z kvalitních materiálů, které budou zajišťovat zvukově izolační, vodotěsnou a termoizolační funkci. V rámci zateplení plochých střech je nutné brát v potaz i pevnost tlaku, na kterou se bere zřetele např. při montáži a údržbě střechy.

Brno tepelná izolace obvodových zdí

U novostaveb se vedle izolace střechy hledí také na kvalitní izolaci obvodového zdiva. Tepelné ztráty obvodovým zdivem domu představují až 35 % ze spotřebovaného tepla potřebného pro vytopení nemovitosti. S vysokými náklady za teplo musíte počítat především u domů, které jsou postavené z pálených cihel ve starší panelové výstavbě. Při zateplování domu z venkovní strany jsou zdi domu chráněny před promrzáním. To způsobuje, že je konstrukce po celý rok v konstantních podmínkách a životnost domu se tak výrazně prodlužuje. Při** izolaci vnějšího zdiva** se využívá akumulační schopnosti zdiva. Dochází k prohřívání stěn zevnitř a k vyzařování tepla do vnitřku domu. Tím se zvyšuje pohoda bydlení. Odborně a kvalitně provedenou izolací můžete snížit finanční nákladu na vytápění až o 50 – 60 %.

Brno izolace proti radonu

I v tomto případě existuje více možností, jak provést izolaci proti radonu. Nejčastěji se používají k provedení izolace modifikované asfaltové pásy, které se umísťují na předem zpenetrovaný podklad. Stále častěji se ale v poslední době přistupuje k hydroizolaci spodní stavby k používání fólií z měkčeného PVC. Takových fólií je celá řada a její výrobou se zabývají různí výrobci. Při výběru se zaměřujte především na kvalitu a na způsob použití. Zvýšenou pozornost při** izolaci proti radonu** věnujte Izolace rodinného domu Brnomístům, kde je nejvyšší pravděpodobnost průniku vlhkosti, co je ve spojích a kolem prostupů instalací. Pro položení hydroizolace se vyžaduje rovný, hladký podklad bez jakýchkoliv dutin, hnízd a výčnělků.

Izolace proti tlakové vodě Brno

Izolace proti vodě, která stéká po povrchu konstrukcí, nebo která prosakuje horninovým prostředím, se navrhuje především pro nadzemní konstrukce, které mají sklon vyšší než 3 stupně. Nejsou až tolik vhodné pro konstrukce umístěné pod zemí. U těchto totiž nelze zaručit bezchybné odvodnění a nelze ani stoprocentně vyloučit možnost zadržení vody na ploše hydroizolace. Izolace proti tlakové vodě se navrhují pod úrovní maximální hladiny podzemní vody. Na vodorovných nebo pouze málo sklonitých plochách podzemních stropních konstrukcí se i při hydrofyzikálním namáhání vlhkostí navrhují izolace proti tlakové vodě.

Výhody tepelné izolace

Výhody tepelné izolace spočívají především ve snížení tepelných ztrát a nákladů na vytápění. Pokud bude pro izolaci použito vysoce kvalitního materiálu, prodlouží se i životnost domu. Díky těmto změnám vzniknou i nové podmínky pro užívání domu a v celém prostoru bude zajištěn tepelný komfort nejen v letních měsících, ale i v zimním období.

Hydroizolace plochých střech na Brněnsku

Hydroizolace plochých střech patří k velmi důležitým odvětvím především v České republice, neboť především v 80. letech u nás vzniklo nespočet panelových domů, které jsou opatřeny právě plochou střechou. Pro ploché střechy je velmi důležitá kvalitní hydroizolace plochých střech. Ploché střechy však nejsou součástí pouze panelových domů, ale také moderních vilek. Ploché střechy se v poslední době stále více rozrůstají a vyžadují kvalitní hydroizolaci. Najděte i Vy pro svou plochou střechu kvalitní a vytrvalé řešení v podobě hydroizolace plochých střech. Hydroizolace plochých střech se řeší mnoha různými způsoby. Jedním z nich je např. i řešení pomocí hydroizolačních asfaltových pásů. Další možností jsou hydroizolační fólie, stejně jako hydroizolační nátěry, které se dají kombinovat s pásy, které jsou určené pro hydroizolace plochých střech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5617 (magazinbrno.cz#24146)


Přidat komentář