Daně a účetnictví - Brno

Potřebujete pomoci s daňovým přiznáním? Chystá se na Vaši firmu auditor? Potřebujete nezávislý posudek zvenčí? Využijte služeb daňových poradců, kteří Vám s Vašimi problémy pomohou.

Daň je noční můrou každého podnikatele i jednotlivce. Na prstech jedné ruky bychom dokázali spočítat, kolik lidí ji platí rádo. Přestože je všem jasné, že určitý odvod peněz jsme povinni státu poskytnout, neustálé zvyšování daní a poplatků je nepříjemné a nutí nás ubírat si ze svého životního komfortu stále více.

Daně a účetnictví - Brno

Daně a účetnictví - Brno

 

Daň jako povinnost

Daň můžeme definovat jako pravidelnou platbu do veřejného rozpočtu, která je však povinná a zákonem vymahatelná. Daňové zákony, které se aktualizují každým rokem, však uvádějí určité podmínky, díky kterým můžeme dosáhnout slev nebo neplacení daní. Mezi nejčastější slevy patří sleva na poplatníka, na dítě a na studenta. Z daní si také můžeme odpočíst, pokud máme například penzijní pojištění nebo úvěr či hypotéku. Vše záleží na peněžní výši a přesně vymezených podmínkách.

Členíme daně Daňové poradenství

Daně jsou různé. Základním členěním jsou daně přímé a daně nepřímé. Rozlišujeme je podle toho, zda platíme daň před nebo až po nákupu zboží. Mezi přímé daně řadíme daně z příjmů a daně majetkové. Mezi nepřímé potom daň z přidané hodnoty, ekologickou daň a daň spotřební.

Daňové poradenství

Placení daní je pochopitelné, ale následné** podávání daňového přiznání** je otravná a podle poplatníků pro ně naprosto zbytečná činnost. Vyplňování formuláře, shánění veškerých údajů, bezchybné počítání a jako tečka na závěr nekonečná řada na finančním úřadě. To se nikomu nelíbí.** Daňové přiznání** se sice podává jen jednou ročně, ale pro poplatníky je březen měsícem stresu, jelikož většina z nich nechává věci na poslední chvíli.

Pokud jste větší organizace, uvítáte, alespoň při těchto příležitostech, jistou pomoc. Tu Vám nabídnou daňoví poradci a specialisté, kterých je na trhu nepřeberné množství. Můžete dát na doporučení Vašich známých nebo se stačí podívat na internet a jistě si vyberete tu správnou adresu.

Daňové poradenství - Brno

Brně, druhém největším městě naší republiky, se rovněž nachází celá řada odborníků z oblasti financí, daní, účetnictví, auditu a také nejrůznější poradny se zaměřením právě na ekonomiku. Pokud nemáte žádné reference, například od přátel nebo obchodních partnerů, je dobré, zkontrolovat web, vybrat si potenciálního poradce a projít si o něm pár diskusních fór. Podle těchto ohlasů se pak můžete řídit při výběru. Zamezíte tak případným komplikacím, že byste nebyli spokojeni nebo o dotyčném nevěděli vůbec nic.

Další služby

Kromě daňového přiznání Vám může poradce také doporučit, jak získat daňové úlevy nebo Vám zhodnotí Vaši účetní situaci. Může Vám nabídnout své služby ve vedení účetnictví či mzdových výkazů. Vyhodnotí rizika, hrozící Vaší firmě a nabídne Vám vhodné řešení.

Určitě se vyplatí dát na radu odborníka a jeho služeb využít. Vyvarujeme se tak určitých nepříjemností do budoucna. I když, "zadarmo ani kuře nehrabe".

Odvětví účetnictví a daní

V této oblasti je mnoho jednotlivých úseků, kde se musí vypracovávat** evidence** a podklady s dokonalou přesností. Spadají sem například – příprava a kontrola prvotních dokladů, skladová evidence, zpracování knihy jízd, daňová přiznání, daň z přidané hodnoty, vypracování daňového přiznání pro zaměstnance, roční zúčtování daní, silniční daně, daně z nemovitosti. Dále vyúčtování záloh pro osoby samostatně výdělečně činné a se všemi účetními složkami souvisí také jednání na příslušných úřadech, kterými jsoufinanční úřady, živnostenský úřad, úřad práce, státní správa sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny.Odvětví účetnictví a daní

Odvětví personální a mzdy

Máte-li ve své firmě byť jen jednoho zaměstnance, musíte vést mzdovou agendu. Máte-li zaměstnanců více a musíte si** personální** nebo mzdové agendy řešit sami, jistě víte jaké předpisy v daném oboru jsou, přenechte také tuto práci odborníkům z řad externích ekonomických a účetních firem. Postarají se Vám o nábor nových zaměstnanců, zpracování agendy zaměstnanců, vyhotoví pracovní smlouvy, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce nebo rozvázání pracovního poměru, postarají se na zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení o řádné přihlášení nebo naopak o odhlášení zaměstnanců.

Odpadnou Vám starosti s vypracováním mezd, evidence docházky, evidence daňových úlev zaměstnanců, evidence určených srážek ze mzdy zaměstnance, doručování měsíčních přehledů, ročního zúčtování daně nebo ušetříte čas nad zpracováním cestovních výkazů, výplatních pásek zaměstnanců, výplatní listiny včetně výčetky apod. Nebudou Vás strašit kontroly nadřízených úřadů, protože kontroly budou probíhat za asistence účetní firmy.

Personální oddělení firem

Personalista dbá, aby se dle požadavků vedení firmy na volné místo dostal zaměstnanec, který má patřičnou kvalifikaci, je perspektivní a vyhovuje identifikaci dlouhodobého plánování. Náplní práce** personálního oddělení** je nejen nábor nových zaměstnanců, ale také zajištění jejich proškolení, rozvoj a zařazení na pracoviště. Organizace a plánování dalšího vzdělání zaměstnanců, sociálních programů a podílí se na utváření firemní kultury, sleduje vztahy na pracovišti a postoje zaměstnanců k firmě. Starostí tohoto oddělení jsou i mzdy, jejich evidence a vývoj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5621 (magazinbrno.cz#24069)


Přidat komentář