Koučink vztahový, osobní, profesní

V životě každého z nás občas nastane situace, kdy nevíme jak dál. Může se to týkat našeho vztahu s partnerem, naší profesní oblasti, nebo nás samotných, kdy nevíme jak dosáhnout svých cílů apod. Pomoci nám může koučink.

Co je to koučink, kdo je kouč

Koučink je jakási forma poradenství zaměřeného na různá témata. Koučink provádí kouč, který se buď specializuje na konkrétní oblast, například oblast partnerských vztahů, nebo se zaměřuje na všechny oblasti života, které se ve většině případů vzájemně prolínají. To znamená, že například naše pracovní úspěchy nebo naopak neúspěchy zasahují do našeho manželství, nebo naše partnerské štěstí či neštěstí má vliv na to, jakých dosahujeme v zaměstnání výkonů. Kouč nemá za úkol dávat svému klientovi konkrétní rady typu tohle nedělej, tomu člověku se vyhýbej atd. Kouč je osoba, která Vám pomůže k tomu, abyste sami našli řešení jak z dané situace ven, jak situaci zlepšit nebo napravit. Mnohdy máte správné řešení přímo před nosem a jen potřebujete popostrčit k tomu, abyste se ho chopili a použili. Návštěva kouče neprobíhá v žádném případě jako návštěva psychologa. Koučovi nemusíte vyprávět o tom, jak se k Vám chovali rodiče, když jste byli malí apod. Proto je koučink také oblíbený a vyhledávaný. Jedná se o přátelský rozhovor, kdy společně probíráte Vaše možnosti a hledáte tu správnou cestu, po níž se vydat. Každý někdy může stanout na mrtvém bodě a jen málokdo se dokáže od tohoto bodu sám odrazit. I když si v jednu chvíli myslíme, že vše funguje tak, jak jsme si to naplánovali a jak jsme chtěli, můžeme najednou zjistit, že budoucnost je nejistá, pohled na ni se rozostřuje a za chvíli se úplně zamlží. Kouč nám pomůže tuto mlhovinu znovu rozkrýt a najít to, co se nám zdálo ztracené. Koučink rozdělujeme na osobní a profesní.

Osobní koučink – partnerské vztahy, sebepoznání, touha po změně

Osobní koučink Vám může pomoci ve chvílích, kdy v životě toužíte po nějaké změně, ale nevíte jak se k ní dobrat a jestli tuto změnu skutečně provést. Chcete znát všechny své možnosti, lépe poznat svou vlastní osobu, zjistit jak vyřešit konflikty, které právě prožíváte například v partnerských vztazích apod. Kouče také můžete navštívit, pokud ve svém životě nenacházíte žádný smysluplný bod, ke kterému byste se mohli upnout a ten rozvíjet. Víte, že chcete něčeho dosáhnout, jen nevíte, co to přesně je, potřebujete pomoct s odkrytím toho, co Vám se odkrýt nedaří. Kouče často navštěvují i partnerské nebo manželské páry, které trápí dlouhodobé vztahové problémy, hledají jejich příčinu a jejich řešení. Kdy se Váš společný vztah začal ubírat negativním směrem? Kdy začaly vznikat první hádky? Co je hlavní příčinou Vašich problémů? Jak z toho ven? Koučink, to je především vzájemná konverzace. Mnohdy se slova ujme i sám kouč a stačí, kdy mu budete sem tam přizvukovat. Kouč během Vaši konverzace vnímá Vaše pohyby, gesta, výrazy ve tváři, intenzitu hlasu apod. Ze všech těchto věcí se dá vyčíst mnohé. I když vy sami si to neuvědomíte, může Váš hlas znít jinak, když mluvíte o manželovi, a jinak, když o milenci. Koučink je umění naslouchat, porozumět a popostrčit Vás k činům, nikoliv říct, co byste měli udělat. Kouč Vám nepoví, co Vás čeká v budoucnu, i kdyby to stokrát vycítil. Pokud by Vám někdo řekl, že to bude tak a tak, ovlivnilo by to Vaše další jednání, a to je špatně. Výborným příkladem je například návštěva kartářky, která vám poodhalí roušku Vaší budoucnosti a vy, ať už vědomě nebo nevědomky, na to pořád myslíte a chováte se jinak, než kdybyste to nevěděli.

Profesní koučování, koučink zaměstnanců i zaměstnavatelů

Kromě osobního koučinku bývá často využíván i koučink profesní. Profesní koučink se dále může rozdělovat na koučink pro podnikatele, výkonnostní koučink nebo týmový koučink. Podnikatelský koučink je dobré využít v případě, kdy cítíte, že byste se chtěli pustit do podnikání, ale chybí Vám ten správný impuls, ten správný start a nevíte jak na to. Dále Vám podnikatelský koučink pomůže v situacích, kdy Vaše podnikání prochází krizí, máte problémy, nebo byste chtěli něco ve svém podnikání změnit. Podnikatelé bývají také často přepracovaní, unavení, nebo se u nich začínají objevovat příznaky syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření ale vzniká i v ostatních profesních sférách, ne pouze v těch podnikatelských. Syndrom vyhoření Vás může přepadnout z ničehonic, nebo může být důsledkem pracovním potíží, se kterými se už delší dobu potýkáte. Kromě těchto oblastí se profesní koučink soustřeďuje zvyšování pracovní výkonnosti, nastavení pracovních priorit, řešení pracovních potíží, na efektivnost práce apod. Výkonností koučink zajišťují zaměstnavatelé svým zaměstnancům, nebo se také zaměřují na výkonnost vlastní. Další odnoží profesního koučinku je koučink týmový, který se zaměřuje na stmelení pracovního týmu, na odstranění komunikačních bariér v týmu zaměstnanců, na řešení konfliktních situací, na zvýšení týmové výkonnosti apod. Každý jednotlivec může mít jiné dovednosti, někdo může v dílčích činnostech vynikat více, jiný méně. Týmový koučink se soustředí na to, aby celek působil pevně a každý jeho člen v něm našel využití.

Kariérový koučink, hledání vhodné profese

Hledání vhodné profese, to je problém, který je v současnosti více než aktuální. Kariérový koučink pomáhá v případech, kdy si nejste jisti, jaké zaměstnání je pro Vás vhodné, zda je Vaše současná pozice pro Vás ideální, v jaké oblasti byste chtěli pracovat atd. Kariérový koučink Vám může pomoci také v případě, když víte, že Vám dělá problém zadaptovat se v novém prostředí s novými kolegy, pracovními postupy, jiným systémem... Máte svou vysněnou pracovní pozici, ale nevíte jak jí dosáhnout? Jak se připravit na přijímací pohovor?

Jak probíhá sezení s koučem?

Koučink může skončit jak po prvním sezení, tak stejně se může rozvinout v pravidelnou spolupráci, kdy cítíte, že Vám koučování pomáhá a vy dosahujete kýžených výsledků, rozuzlení, řešení problémů apod. Může se stát, že ihned po vstupu do koučovy kanceláře zjistíte, že Vám kouč není sympatický a necítíte se v jeho přítomnosti dobře. V tom případě se kouč nebude zlobit, pokud nebudete chtít v sezení pokračovat. Při koučování je důležité, abyste se cítili příjemně a uvolněně a konverzace s koučem pro Vás byla přínosná. Kouče můžete navštěvovat také nepravidelně, zkrátka vždy, když naznáte, že ve Vašem životě nastala situace, s jejímž řešením byste potřebovali pomoci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5626 (magazinbrno.cz#24152)


Přidat komentář