Psychologická poradna - Brno

Ocitli jste se ve Vašem životě na rozcestí, kdy nevíte, kterou cestou se ubírat dál? Máte poslední dobou pocit, že každý směr, kterým se vydáte, má pro Vás negativní důsledky? Nikdo Vám nerozumí a prakticky ani Vy sami sobě?

 

A takto bychom mohli dál pokračovat. Vše pak směřuje k jedinému. Nemusíte však tápat a bloudit, ocitnout se ve tmě a marně šátrat po alespoň maličkém světélku. S Vašimi starostmi, obavami, neúspěchy, pocity bezmoci aj., se můžete bez obav svěřit odborníkovi – psychologovi.

Oblasti, ve kterých Vám může psycholog pomoci

V jakých případech Vám může být psycholog nápomocný? Prakticky se všemi Vašimi trápeními se můžete psychologovi svěřit a očekávat od něj odbornou pomoc. Může se například jednat o neshody s protějškem, dětmi, váznoucí komunikaci v rodině, vztahové problémy v práci s kolegy, podřízenými, nadřízenými, ale také k sobě samému. Psycholog Vám může být rádcem i oporou během očekávání příchodu Vašeho potomka na svět, při střetu s různými hraničními životními situacemi, jako je svatba, odstěhování dětí, ztráta aj. S psychologem můžete probrat Váš případný pocit beznaděje, bezmoci, pocitu, že se nikomu nelíbíte aj.

I zdánlivě malý problém je vhodné rychle řešit

Může se jednat o zdánlivě malý problém, který však může záhy velmi rychle přerůst a dosáhnout velkých rozměrů. Samozřejmě, že nemusíte být „malým dítětem“, které běží za rodiči s každou bolístkou a sraženinou. Je však třeba pamatovat na to, že na neřešený problém se rády nabalují další a další problémy. A co mohlo zpočátku vypadat jako banalita, může ve své finální podobě způsobit velké těžkosti a komplikace.

Pomoc i v oblasti zdravého životního stylu

Mnohdy se za určitým, viditelným problémem, který je možná na první pohled jasný, ukrývá zcela něco jiného. A tak například za kily navíc nemusí být jen nezřízené, neuvědomělé pojídání potravin, pokrmů. Může se také jednat o určitou obranu, kdy je jídlo tzv. útočištěm před „nespravedlivým světem“, neshody s rodiči, protějškem aj. Jenže zde se pak střetávají dva problémy. Jeden je pravou příčinou a druhý je důsledkem neřešeného problému. A tak mnohdy i kila navíc a obecně poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl úzce souvisí s konkrétním trápením. Psychologa tak můžete vyhledat i v případě, že potřebujete, chcete poradit stran zdravého životního stylu, potravin apod. Sami si možná ani neuvědomujete, kde vše vůbec započalo, kde je pravá příčina všeho.

Neshody s protějškem

Na počátku může být vše krásné, růžové, usměvavé. Jakmile však vztah „upadne“ do stereotypu, mohou začít na povrch vyplouvat vlastnosti a charakter dotyčné osoby. A tak není vůbec výjimkou, že ze zamilovanosti se rázem probudíte do tvrdé reality. Nesoulad s protějškem, neshody, neschopnost konstruktivní komunikace, tak i v této oblasti můžete využít** odborné pomoci psychologa**.

Diskrétnost a soukromí

Říkáte si, že se Vám zrovna moc nechce svěřovat se svými trápeními naprosto cizí osobě? Máte obavy, že Vaše soukromí bude omíláno na veřejnosti? Navštívíte-li psychologa, rozhodně jsou veškeré obavy stran nezachování diskrétnosti, soukromí, naprosto zbytečné. Psycholog v plném měřítku ctí Vaše soukromí. To, co bude vyřčeno v ordinaci, v ní také zůstane, tj. nedostane se mezi nezúčastněné osoby aj. Samozřejmě, pokud by snad šlo například o šikanování, domácí násilí apod., je na místě využít i další pomoci.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5620 (magazinbrno.cz#24065)


Přidat komentář