Účetnictví a daně - Brno, Vyškov

Profesionální účetní firmy Vám pomůžou od všech starostí spojených s vedením účetnictví, daňové evidence nebo mzdové agendy. Díky jejich preciznosti a zkušenostem se tak můžete plně věnovat své podnikatelské činnosti.

Účetnictví

Zjednodušeně lze říci, že prostřednictvím** účetnictví** se zjišťuje hospodaření dané firmy nebo společnosti za určité období. Vést účetnictví je upraveno zákonem** č. 563/1991 Sb.** V tomto zákoně je mimo jiné uvedeno, že povinnost vést účetnictví mají na území ČR právnické osoby, které zde podnikají, dále organizační složky státu, fyzické osoby, jež jsou v Obchodním rejstříku vedeny jako podnikatelé, apod. Díky vedení účetnictví se kontroluje hospodaření firmy či společnosti a dává poměrně podrobný přehled o daném podniku. V účetnictví se promítnou veškeré finanční transakce, které byly v určitém období provedeny, apod. Z účetnictví je patrné zhodnocení vynaložených nákladů a tím pádem i efektivita výrobního procesu a podnikání, což může sloužit také jako základ pro výpočet daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že vedení účetnictví je poměrně odborná a časově náročná činnost, je vždy lepší se obrátit na profesionální firmu, která se touto činností zabývá.

Daňové poradenství

Jak je již výše zmíněno, každý podnikatel má za povinnost dle zákona vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Vzhledem k tomu, že zákony a předpisy se v tomhle oboru neustále doplňují, novelizují, apod., je pro běžného člověka těžké se v této problematice orientovat. Abyste něco nepodcenili, raději se obraťte na profesionála, externí firmu, která se daňovým poradenstvím zabývá. Daňový poradce by se měl dokonale orientovat ve všech účetních a daňových zákonech a v neposlední řadě i ve všech souvisejících předpisech a vyhláškách. Dobrý daňový poradce je schopný svému klientu ušetřit možné nepříjemnosti, čas a dokonce i peníze. Daňový poradce je mimo jiné také schopen poradit i** klasické účetní** se složitějšími daňovými a účetními případy, přičemž se na tyto veškeré služby vztahuje povinné pojištění poradce, které je dáno zákonem. Dobrý daňový poradce poskytuje komplexní služby nejen v oblasti daní a účetnictví, ale v určitých případech je schopen poradit také s** likvidacemi, konkursem, při zakládání firem** a v mnoha dalších případech.

Výhody účetní firmy

V článku je již zmíněno, že vedení účetnictví a daňové evidence vyžaduje nejen spoustu času, ale především dokonalou orientaci v zákonech, vyhláškách a jiných právních předpisech. Pokud svěříte tuto problematiku do rukou** profesionální firmy**, můžete veškeré starosti s touto problematikou pustit z hlavy a můžete se věnovat pouze svému podnikání. Profesionální účetní poskytuje komplexní poradenství, je schopen zaškolit účetního vaší firmy, pomůže s výběrem vhodného účetního programu, a mnoho dalšího.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5623 (magazinbrno.cz#24115)


Přidat komentář