Insolvenční poradenství Brno

Síla reklamy je natolik přesvědčivá, že mnozí neodolají a podlehnou. Bohužel reklama, ať už v jakémkoli médiu, se netýká jen nákupu, ale i půjčky. Ať se nám to líbí nebo ne, tak peníze mají moc, znamenají sílu, prestiž, úspěch.

To, zda také peníze přinesou uspokojení, radost, závisí již do velké míry na nás samotných. Vrátíme-li se však k uvedené reklamě, pak jako lidský tvor, jsme velmi ovlivnitelní, a to ke všem svodům, ke kterým patří i cinkot mincí, šustění bankovek. Je bezpochyby úžasné zažít pocit, že můžete mít prakticky vše, na co si pomyslíte, díky takové půjčce.

Finanční půjčka

Jenže již slovo půjčka sama o sobě říká, že nám nepatří, že nám byla půjčena na určitou dobu, a navíc s nemalými úroky, poplatky apod. Brát je poměrně snadné, dávat, respektive vracet již mnohdy horší. Půjčky různých rozměrů i výší, nabízí jak bankovní, tak nebankovní instituce. Bankovní instituce po Vás povětšinou žádají doložení příjmů, výpisy z bank apod. U nich není zase tak automatické získat půjčku, úvěr aj. Nebankovní instituce již také „zvídavé“ nejsou. Finance, které poskytnou, jsou však navíc s nemalými úroky.

Půjčka jedna za druhou – vytloukání klínu klínem

Nejsou pak výjimkou případy, kdy je brána půjčka od bankovní instituce, jedna, či dvě a následně půjčka od instituce nebankovní, protože není za splácení předchozích půjček. ExekuceTo je snad to nejhorší, co může být, pokud nedojde k ukočírování vzniklého kolotoče. Každá půjčka má totiž svoje poplatky, úroky, které nejsou nijak zanedbatelné. A pak je již jen otázka času, kdy dojde na exekuci, nebo bohužel i zkratkovitá jednání, která končívají i tragicky.

Dluh, který je nutné vrátit s úroky

V případě, že jste si půjčili, nezávisle na tom, zda jste soukromou nepodnikající osobou, nebo podnikatelem, a zjišťujete, že jste pozadu se splátkami, či již na další splátky nemáte, určitě nedělejte tzv. mrtvého brouka. Co nejdříve se obraťte zkušené odborníky, kteří Vám budou moci z nepříjemné šlamastiky pomoci. Zde skutečně platí, čím dříve, tím lépe.

Insolvenční poradenství Brno – znalosti a zkušenosti

Vyřešit co nejméně bolestivou cestou finanční problém, ať už budete dlužníkem, nebo naopak věřitelem, může být pro nezasvěceného tvrdým oříškem. Obrátíte-li se však na specializovanou firmu, můžete u ní očekávat nejen profesionální a zároveň individuální přístup, ale také otevřenost a diskrétnost zároveň a především znalosti a zkušenosti. Konkrétně se jedná o znalosti a zkušenosti z oblasti úpadkového práva, ekonomických služeb, účetních služeb, realitní činnosti aj.

Insolvenční poradenství Brno – služby

Jaké služby v rámci „balíčku“ insolventního poradenství můžete očekávat? V prvé řadě Vám bude poskytnuto odborné poradenství po celou dobu řešení Vaší tíživé finanční situace (konkurz, oddlužení, reorganizace aj.). Vždy jsou dvě strany, a to platí i zde. A tak firma, která se specializuje na insolvenční poradenství, může nabízet své služby klientům, kteří se nachází v pozici dlužníka, nebo věřitele. Jednou z dílčích služeb je zpracování kompletního návrhu pro následné zahájení insolvenčního řízení. Další službou, tentokrát týkající se věřitele, je zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení, včetně prohlášení úpadku na daného dlužníka. A na službu navazuje další v podobě zajištění řádného a včasného uplatnění pohledávek.

Insolvenční poradenství Brno – v kostce

Shrneme-li služby insolvenčního poradenství, které jsou insolvenční kanceláří poskytovány podnikatelským subjektům a občanům, ale také neziskovým organizacím aj., pak je možné očekávat komplexnost řízení i agendy s tím spojené: poradenství, monitoring, sepsání přihlášky pohledávky, sepsání návrhu pro povolení oddlužení soukromé fyzické osoby (osobní bankrot), sepsání insolvenčního návrhu (dlužnického, věřitelského, zaměstnaneckého), zastupování v insolvenčním řízení, výmaz společnosti z Obchodního rejstříku po ukončení konkursu aj.

Důležitost správnosti podání návrhu, přihlášky

Mohlo by se z nezasvěceného pohledu zdát, že takové podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, nebo podání přihlášky pohledávky, je jen formalitou, kterou zvládne každý. O formalitu se skutečně jedná, nicméně však nezbytnou. V řadě případů však není radno formality podceňovat. A to platí i zde. Jak návrh, tak přihláška jsou totiž pečlivě přezkoumávány a jakákoli chyba, i ta sebemenší by se mohla vymstít, a to nejen v podobě oddálení vyřešení nezáviděníhodné situace. Nechcete-li tedy riskovat průtahy, delší vyřízení, ale také případné udělení sankcí, pak se určitě obraťte na zkušené odborníky, kteří Vám pomohou najít to nejpřijatelnější řešení.

Insolvenční poradenství Brno – zastupování věřitele

V případě zastupování věřitele, je u insolvenční kanceláře snahou posílit a ochránit dobytnost konkrétních pohledávek, a to pro případ insolvence toho daného dlužníka. Kancelář poskytne asistenci u vyhotovení přihlášky pohledávky. Kancelář zastoupí klienta na tzv. schůzi věřitelů, či během vyjednávání s jinými insolventními správci aj.

Insolvenční poradenství Brno – zastupování dlužníka

V případě zastupování dlužníka, je u insolvenční kanceláře snahou vyhledat a navrhnout ten nejoptimálnější způsob vyřešení úpadku. Kancelář připraví insolvenční návrh, ať už individuální nebo hromadnou formou. Kancelář připraví návrh na oddlužení, který se řadí k nejčastějšímu způsobu řešení úpadu soukromé nepodnikající osoby. Kancelář také může připravit reorganizační plán aj. Kancelář zastoupí dlužníka při jednání u soudů, před jinými státními orgány, ale i při jednání, kde jsou zastoupeny obě strany, tj. dlužník a věřitel.

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh je návrhem na oddlužení, neboli návrhem na osobní bankrot. Oddlužením je možné vyřešit úpadek fyzických a právnických osob, nejedná-li se o podnikající osobu. Podstata oddlužení je sjednocení dluhů, kdy zajištění věřitelé budou finančně uspokojeni. Nezajištění věřitelé budou uspokojeni do výše, kterou sami schválí. A co zbývající dlužná částka, která se může pohybovat i do výše 70%? Tato dlužná částka může být odpuštěna, a to legální cestou, podle insolvenčního zákona. Návrh na oddlužení se podává na standardizovaném formuláři, kdy je navíc zapotřebí dodat i další dokumenty, které zákon řeší.

Reorganizační plán

V předchozím odstavci jsme zmínili reorganizační plán. Co si pod ním představit? Co od něj očekávat? Začneme reorganizací. Tou je myšlené uspokojování jednotlivých pohledávek věřitelů, krok za krokem. Dluhy budou spláceny, aniž by bylo nutné skončit s podnikáním. Dlužník bude výši svých pohledávek postupně umořovat a zachová provoz podniku. Jeho podnikatelská činnost neskončí, jen bude zapotřebí připravení reorganizace, tj. reorganizačního plánu.

Reorganizační plán – pomoc v rámci insolvenčního poradenství

Při správně sestaveném reorganizačním plánu dojde k ozdravení firmy a současně budou uspořádány vzájemné vztahy mezi věřitelem a dlužníkem. Na reorganizační plán nemusíte být sami. S jeho přípravou, monitorováním kontrolou Vám může významně pomoci příslušná firma.

Reorganizační plán – kdy přichází v úvahu

Reorganizační plán je výborným řešením. Bohužel však ne ve všech případech je možné reorganizaci využít. V jakých případech je možné uvažovat o reorganizačním plánu? Reorganizace je přípustná, jste-li podnikajícím subjektem a současně není Vaše firma ve fázi likvidace. Reorganizace je možná, pokud Váš celkový obrat za poslední účetní období, ještě než došlo na insolvenční návrh, dosáhl minimální částky ve výši sto milionů korun, či zaměstnáváte nejméně sto pracovníků, se kterými máte uzavřenou pracovní smlouvu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5628 (magazinbrno.cz#24037)


Přidat komentář