Účetnictví, daně - Brno

Kompletních služeb v oblasti vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání se Vám dostane od profesionálních účetních firem. Díky nim můžete každý měsíc ušetřit výdaje na provozní náklady. Navíc se můžete spolehnout na včasnost provedení.

Každá profese vyžaduje specifické znalosti a postupy. Některé profese však nejsou spojené s tak častým doplněním, či změnou, na rozdíl právě od účetnictví. Změny v účtování, respektive legislativě je nutné promítnou do vedení a zpracování účetnictví. K těmto změnám pak dochází minimálně jednou ročně. Připočteme-li k tomu ještě fakt, že oblast účetnictví a daní je značně rozsáhlá a provázaná s dalšími činnostmi, pak není divu, že má řada podnikatelů, živnostníků při kontrolách z finančního úřadu neklidné noci.

Správně vedené účetnictví s profesionální firmou

Není-li zaměstnanec, který má na starosti účetnictví, daně, znalý a zkušený, pak se může velmi snadno dopustit nějaké té menší, či větší chyby. A na jednu chybu se pak snadno nabalují chyby další. Udělená pokuta za nesprávně vedené, vykázané účetnictví, či zpracované daňové přiznání, pak může dosahovat i vysokých částek. Bezesných nocí, stresových situací a čekání, zda a kolik chyby, nesrovnalostí Vám úřad při příští kontrole najde, se můžete vyhnout. Stačí k tomu celkem málo. Oslovit některou z profesionálních účetních firem a dohodnout se na vzájemné spolupráci.

Účetnictví a daně  Brno

Specializace na účetnictví, daně

Ideální je, pokud najdete firmu, která nabízí komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování veškerých typů daňových přiznání. Účetnictví a daně spolu totiž úzce souvisí a pro firmy, které se rozhodují využít pomoci externích účetních firem, daňových poradců apod., je výhodnější přenechat obě oblasti, než je různě dělit mezi firmu a interní zaměstnance.

Věnujte se tomu, co Vás baví

Pokud již nějakou tu dobu podnikáte, pak si možná říkáte, že takto jste si vstup a působnost na podnikatelském trhu nepředstavovali. „Malovali“ jste si, jak budete svým vlastním pánem a dělat to, co Vás nejen baví, ale také, čemu skutečně rozumíte. Jenže, jak již to tak bývá, představa a realita je mnohdy odlišná. Ovšem, do značné míry také závisí na tom, jak moc uvolníte „otěže“, zda využijete příležitostí, které se Vám nabízí aj. Jednou z příležitostí, a to ne malých, je právě přenechání celé agendy účetnictví, daní, mnohdy i mzdového účetnictví externí firmě. Rozhodnete-li se využít této možnosti, pak můžete záhy očekávat, že Vám bude z ramen sejmuto skutečně velké břímě. Břímě, které je však pro Vaše podnikání velmi důležité.

Důležitost správně vedeného účetnictví, zpracovaných daní

Budete-li mít správně vedené účetnictví, pak můžete Vaši šanci v podobě podnikatelské úspěšnosti, prosperity, jen zvýšit. Díky včasným a správným datům, můžete operativně měnit podnikatelskou strategii, včetně cílů a způsobů, jak se k vytyčeným cílům dostanete. Díky správně vedenému účetnictví můžete s úspěchem čelit konkurenčnímu tlaku, dokonce Vy sami můžete udávat směr a rychlost v daném oboru. A v neposlední řadě, díky správně vedenému účetnictví, ale také správně zpracovaných daňových přiznání, se můžete zařadit mezi úspěšné firmy, které plní své povinnosti vůči státu včas, v souladu s platnou legislativou aj.

Daňové poradenství

Jaké služby Vám může daňový poradce nabídnout? Služeb je opravdu nepřeberné množství, ale můžeme zmínit aspoň nějaké. Daňový poradce Vám na Vaši žádost vyhotoví a podá daňová přiznání, kterými může být daň z příjmu, ta je nejčastější, poté daň darovací, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň silniční aj. Dále Vám může daňový poradce poskytnout taky zpětnou daňovou kontrolu, která přijde vhod zpravidla před kontrolou z finančního úřadu. Stejně důležitou prací jako výše jmenované je, že Vám bude daňový poradce vykonávat profesionální dohled nad Vaším účetnictvím a daněmi.

Daňová evidence

Pokud potřebujete zjistit základ daně z příjmu, tak v tomto případě je potřeba provést daňovou evidenci. Provedením daňové evidence máte k dispozici údaje, díky nimž je možno sestavit daňové přiznání. Provedením daňové evidence má podnikatel veškeré potřebné informace o stavu jeho majetku a závazků. Daňová evidence se řídí zákonem o daních z příjmů. Část podnikatelů, především těch drobnějších, si daňovou evidenci svého podniku vedou sami. Ve většině případů však podnikatelé nemají čas vést si účetnictví sami a proto velmi rádi využívají služeb firem, které jim účetnictví vedou. Daňová evidence je mnohem jednodušší, kdežto účetnictví je vedeno podvojně. Ovšem i daňová evidence má svoje pravidla, které se musí dodržovat. Každá daňová evidence má dle zákona o daních z příjmů tuto povinnou dokumentaci: deník příjmů a výdajů, inventární karty dlouhodobého hmotného majetku, kartu rezerv na opravy hmotného majetku, kartu zásob, knihu pohledávek a závazků, knihu úvěrů a půjček, pokladní knihu, mzdovou evidenci, knihu jízd a evidenci stálých plateb.

Daňová evidence se dá vést buďto na předem připravených tiskopisech, nebo za pomocí počítačových programů. Buď si můžete šablonu v počítačovém programu jednoduše vytvořit, nebo některé programy šablony daňové evidence již obsahují, např. program Excel. Používat šablony, které jsou již součástí počítačového programu se doporučuje spíše drobnějším nebo začínajícím podnikatelům, kteří evidují pouze malé množství účetních položek. Ostatním se doporučuje zakoupit si účetní software. Nejlepší možnou volbou je však zcela jistě přenechat celkové účetnictví účetní firmě, která vše vyřeší za Vás.

Vést daňovou evidenci znamená především zpracování počátečních stavů z předcházející závěrky, pravidelné zpracování předaných účetních dokladů, peněžního deníku, evidence pohledávek, vyhotovení příslušných sestav a provádění průběžných závěrek a v neposlední řadě přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Kdo má povinnost vést daňovou evidenci? Tuto povinnost mají fyzické osoby, které nejsou povinny vést účetnictví a těmi jsou fyzické osoby, které mají tuto činnost jako hlavní výdělečnou činnost, fyzické osoby, které mají příjem z této činnosti jako vedlejší, k příjmu ze zaměstnání, fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů (např. advokáti) a sdružení vlastníků bytových jednotek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5629 (magazinbrno.cz#24060)


Diskuze a zkušenosti

Smithe693 | 02.06.2014 14:49
Re: Účetnictví, daně - Brno Somebody necessarily lend a hand to make significantly posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the analysis you made to make this actual publish incredible. Magnificent job! bdbdgdgabdaedded


Přidat komentář