Energetické obrazy, astrologie a numerologie

Astrologie, numerologie a jiné podobné vědy představují pro některé lidi něco zbytečného a nesmyslného, pro některé ale způsob, jak najít sílu řešit problémy, jak si odpovědět na otázky a jak se naučit pozitivně vnímat. Seznamte se s nimi.

Co jsou energetické obrazy a jak působí?

Všechno kolem nás je energie, která nás nabíjí. Každý předmět, všechny rostliny, lidé i zvířata na nás mají velký vliv. Stejně jako to, co nevidíme. Tím myslíme emoce, slova, myšlenky. Mezi lidmi není žádný prázdný prostor. Neustále jsme něčím obklopeni, všudypřítomnou energií a vzájemně jsme propojeni. I proto mají naše myšlenky velkou sílu. Jedna energie je schopná dávat do pohybu energii další a tak to jde pořád dál. To, co je v našich myšlenkách, také vytváříme. Mnoho z nás ale zajímá, jak se naučit myslet, abychom byli obohaceni o více lásky, aby náš život provázela pouze samá radost, a abychom byli vnitřně naplněni? Není složité dosáhnout požadovaného. Stačí pouze více relaxovat, pozitivně myslet, naučit se meditovat. Chce to více naslouchat svému srdci. Jednou z možností, jak svůj život a vnímání okolního světla zlepšit, jsou energetické obrazy. Energetické obrazy působí pozitivně na zdravotní i psychický stav člověka. Mají léčivé účinky. Už jen samotné barvy obrazu v sobě nesou výrazný energetický potenciál. Energetické obrazy na každého člověka můžou působit různě a v tom je jejich síla. Vždy totiž působí tak, kde je zrovna potřeba.

Jak vznikají energetické obrazy?

Při vytváření energetických obrazů se musíte zbavit všech negativních myšlenek, negativních postojů a je potřeba začít myslet pozitivně a být správně naladěni. Přesně to, co v době malování cítíte, to také do obrazu vnášíte. Malování energetických obrazů tak probíhá v meditaci. Ve stavu, který je oproštěn od myšlenek. Energetické obrazy jsou abstraktní a hodí se do každého interiéru. Jak do domácnosti, tak i do kanceláře, do kulturních středisek nebo do esoterických center.

Jaký mají vliv energetické obrazy na člověka?

Energetické obrazy mají pozitivní vliv na zdravotní i psychický stav člověka. Mají léčivé účinky. Člověk se díky energetickým obrazům cítí lépe, cítí se zdráv a plný energie.

Astrologie

Astrologií se rozumí věda, která se zabývá zkoumáním předpokládaných souvislostí mezi tím, co se děje na obloze. Zabývá se pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků. Z těchto souvislostí je následně schopná vyvodit vlivy v různých oblastech života na Zemi. Astrologie je nazývá jako královská věda. Tak se o ní alespoň hovořilo v dobách středověku. Zkoumá a vytyčuje vztah života na Zemi k ostatním nebeským tělesům sluneční soustavy. Tyto vztahy jsou více než reálně. Jen si uvědomte, jak velký vliv na úplněk na příliv a odliv, stejně jako na lidskou psychiku. Za úplňků také vzrůstá počet náměsíčných lidí. Nebo** sluneční skvrny,** které mají značný vliv na psychické i fyzické zdraví lidí, zvířat a rostlin. Mezi námi nejsou všichni, kteří na astrologii věří. Někteří ji zatracují a hovoří o ní jako o neprokazatelném šarlatánství, někteří ji uznávají jako jeden z prostředků, díky kterým poznáváme sami sebe, naši existenci, díky níž dokážeme pochopit a přijmout určité neměnné principy a zákony.

Jak se naučit astrologii?

Astrologie není jednoduchá věda. Není možné si přečíst návod a dle něho vypracovat horoskop, který Vám napoví, co potřebujete vědět. Pokud se chcete naučit alespoň základy astrologie, chce to čas, trpělivost a naučit se trochu experimentovat. Všechny začátky jsou těžké, ne jinak je tomu u astrologie. Vždy je potřeba začít u sebe a postupně zkoumat své nejbližší okolí. Proč se toto doporučuje? Protože právě na sobě a svých blízkých, které znáte, nejlépe časem poznáte a ověříte si, zda jste schopni své teoretické znalosti použít také v praxi.

Horoskop a jeho význam

Horoskop poskytuje lidem poměrně přesný obrázek o jejich dispozicích. Seznamuje je s jejich silnými stránkami, stejně jako se slabými a s problémy, které je trápí, které nedokážou řešit a které nejsou schopni zpracovat. Horoskop lidem dokáže přesně naznačit, jak reagují v nejrůznějších situacích, o co se můžou opřít a naopak, na co si dávat pozor, čeho se vyvarovat. Horoskop je velmi účinný nástroj, který se používá pro léčbu zdravotních problémů a potíží a pro léčbu disbalancí na úrovni na úrovni těla i duše. Svůj stín můžete překročit jedině v případě, když pochopíte a zpracujete svůj komický úkol, případně všechny své disharmonie a problémy, které Vás zužují.

Numerologie

Numerologie se ve své podstatně podobá moderní astrologii. Pracuje ale na mnohem jednodušší bázi a se podstatně snadněji osvojitelnými technikami. Pro sestavení individuálního numeroskopu není nutné znát ani místo narození, ale přesný okamžik prvního nádechu malého človíčka. Numerologie vychází pouze z číselných hodnot jmen, které znamenají jakési klíče převáděné na čísla. Dále potřebujete pro svůj význam znát datum narození daného člověka. Nic víc. Numerologie nevyžaduje žádné složité výpočty, kterým by člověk neporozuměl. Při těchto výpočtech se zcela obejdete bez paranormálních schopností.

Odkud pochází termín numerologie?

Tento pojem byl vytvořený z latinského slova numerus, což je číslo a řeckého logos, kterým se rozumí věda, myšlení. Poprvé se pojem numerologie začal objevovat v západní okultní literatuře počátkem 20. Století. Tato věda bývá definována jako nauka o číslech nebo nauka o skrytých vlivech čísel na život člověka. Numerologie pracuje s datem narození. Tak např. z čísla dne narození, které je vyjádřené pořadovým číslem dne v měsíci, se dozvíte Vaše charakteristické číslo.

Numerologický rozbor

Čísla v sobě nesou velké množství informací. V číslech se kompletně odráží svět kolem nás. Přitom se nejedná o věštění. Informace, které jsou zakódované v číslech a v datech, nám dokážou v životě hodně pomoci a dokážou nám život ulehčit. Způsobů, jak takto získaných informací využívat, je hrozně moc. Např. nám pomůže zodpovědět na otázky typu - Kdo jsem, Jaký jsem, apod. Z minima čísel dokážeme vyčíst charakterové vlastnosti, způsoby chování, talenty, vnímání věta. V partnerských rozborech nám numerologie pomáhá chápat, jak odlišní s partnerem jsme, jak se naučit spolu vycházet, aby byl náš vztah bezproblémový a šťastný. Když se totiž naučíme komunikovat s druhým člověkem, velmi nám to do budoucna pomůže. Vedle partnerských a osobních rozborů jsou velmi zajímavé i dětské rozbory, které jsou velmi užitečné. Z čísel se můžeme dozvědět, jak dítě vychovávat, jak ho povzbudit, na co si dát pozor. Čísla mají svou logickou i magickou stránku. Např. když mluvíme o jedničce, ta představuje mimo jiné i projev našeho vlastního já. Když hovoříme o čísle dva, je to číslo komunikace a partnerství. V číslech se schovává znatelná logika. Numerologie je opravdu velmi zajímavá a užitečná věda, kterou stojí za to poznat lépe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5640 (magazinbrno.cz#24052)


Přidat komentář