Solární systémy - Brno

Úsporu na ročních nákladech za vytápění i ohřev vody uvítá každá domácnost. Zvláště, pokud je návratnost jistá a účinnost vysoká. Vhodnou investicí jsou solární systémy a modernizace vytápění.

Současná cena paliv a energií se neustále navyšuje. Proto se každý snaží najít vhodné řešení pro jeho domácnost, které by náklady na vytápění a ohřev vody snížili. Možností je samozřejmě více. Bohužel ne každé je možné využít všude. Přesto existuje řešení pro velkou většinu domácností. Tím je využití solární energie. Přičemž solární systémy nabízí hned dvě možnosti, které se od sebe výrazně liší. Tou první je sezónní solární systém, který přináší úspory v letním období a má životnost 10 let. Druhou možností je** solární systém s celoročním provozem**, který má životnost minimálně 30 let. Přičemž existují solární systémy pouze pro ohřev vody a také pro kombinování ohřevu vody a ohřevu topného systému.

Moderní solární systémy, úspora nákladů za energie

Často panuje názor, že solární systémy jsou neúčinné, že nedosahují uváděných úspor. To však zdaleka není pravda. Moderní solární systémy využívají maximálně** sluneční energie,** kterou umí kumulovat a následně** využít**. Zásluhou toho je pak úspora nákladů od 30 do 70 % podle použitého solárního systému. Přitom odborníci umí vypočítat a navrhnout celý systém tak, aby byla pro daného uživatele maximálně výkonný a jeho návratnost byla při nejmenším přijatelná.

Jaké jsou možnosti solárních systémů

Pokud je solární systém navržený správně, pak přináší úspory ročních nákladů na vytápění kolem 30 % a úspory za ohřev vody až 75 %. Existuje samozřejmě více možností, které umožňují kombinaci jednotlivých solárních systémů. Například je možné kombinovat solární systém se záložní baterií, elektrickým či plynovým ohřevem vody nebo plynovým kondenzačním kotlem určeným k vytápění. Další moderní možností je využití tepelných zásobníků, kde se získané teplo solární cestou kumuluje a pak je využíváno. Jako naprosto nejvhodnější se jeví kombinace systému, která je přesně vypočítaná na daný objekt a počet bydlících obyvatel. Možnosti solárních systémů však jsou ještě širší. Solární systém umožňuje i vyhřívání vody v bazénu, ohřevu vody ke sprchování u bazénů, nebo ohřevu vody pro vodní atrakce.

Na čem závisí účinnost solárních systémů?

Účinnost solárních systémů je závislá na aktuálních podmínkách jejich provozu. Je tedy závislá na venkovní teplotě, teplotě ohřívané kapaliny a intenzitě slunečního záření. Pokud jsou dosaženy optimální podmínky, tak je možné dosáhnout až 80 % účinnosti kolektorů. Při využití speciálního solárního skla se využití zvýší až na 85 %. Pro účinnost je důležitý nejen materiál skla, ale i parametry kolektorů. Zde pak hraje roli tepelná izolace a kvalita selektivní vrstvy. Nejvíce je toto vidět mezi klasickým plochým a vakuovým trubicovým kolektorem. Porovnáme-li účinnost kolektorů za výborného počasí a za ztížených podmínek, pak se ukáže, že za výborných podmínek je účinnější** plochý kolektor.** Zato za horších podmínek je účinnější vakuový kolektor. Z toho vyplývá, že ploché kolektory se hodí jen na přípravu ohřevu teplé vody, a také pro ohřev vody bazénové. Vakuové kolektory je pak možné použít k ohřevu** teplé vody užitkové i bazénové, a též k přitápění**.

Trubicový solární systém Brno

Velkou výhodou solárního trubicového systému je, že pracuje i za velkého mrazu. Další výhodou je vysoká odolnost systému i trubic, které odolávají nárazu, sněhu i krupobití. Sestavy trubic se skládají na přání zákazníka, přičemž se zohlední množství ohřívané vody podle počtu uživatelů. Pokud bychom zde uvedli příklad, tak při běžném slunečním svitu dokáže celoročně dodávat teplou vodu pro 7 lidí již 18 trubicový solární systém. Solární trubicový systém může bez problému ohřívat i velmi velké množství vody. Pro svou účinnost a trvanlivost až 30 let se často využívá ke kombinaci ohřevu užitkové vody, vody v bazénu a přitápění.

Instalatérské práce, topení a voda Brno

Zajišťují je** vyškolení odborníci**, kteří umí skloubit a maximálně využít moderních materiálů, zařízení i alternativních technologií. Přitom nejúčinnější způsob topení a ohřevu vody se jeví jako způsob** kombinovaný**. Příkladem může být kombinace podlahového vytápění, ohřevu vody solárním systémem a využití nadbytků vody pro levné vytápění.

Moderní způsoby vytápění, podlahové topení, kondenzační kotel Brněnsko

Moderní způsoby vytápění umožňují vytápět** efektivně a za nízkou cenu**. Záleží na zvoleném způsobu vytápění a na využití moderních metod. Velmi účinné je vytápění plynem. Plyn dosahuje komfortní tepelné pohody. Je však velmi drahý. Jeho cenu je možné snížit využitím moderního plynového kondenzačního kotle. Pokud je tento kotel navíc napojený na podlahové topení, pak jsou náklady na vytápění opravdu nízké. Ještě více je může snížit kombinování se solárním systém, který nejenže ohřívá vodu, ale přebytky tepla i vytápí dům. Velkou výhodou úsporných plynových kotlů pro vytápění je možnost jejich postavení na zem i zavěšení. Přitom činnost vytápění je stejná.

Podlahové topení Brno

Jde o skvělou volbu, zejména pokud máte plynový kondenzační nebo nízkoenergetický kotel. Podlahové topení patří mezi nízkoteplotní druhy vytápění. Jeho obrovskou výhodou je, že nevíří prach, udržuje tepelnou pohodu při nižší teplotě vzduchu,** zamezuje únavě**, podporuje soustředění, a také přispívá k příjemnému odpočinku i zdravému spánku. Samotná podlaha je zásluhou podlahového topení příjemně teplá. To přímo láká k odpočinku na zemi, stejně jako ke čtení knihy, či hře dětí.

Teplovzdušné podlahové vytápění, teplovodní podlahové topení Brno

Podlahové topení je možné instalovat jako teplovzdušné nebo teplovodní.** Teplovzdušné vytápění** využívá teplého ohřátého vzduchu a je rozváděno kanálky v podlaze. Teplovodní podlahové topení rozvádí teplo pomocí ohřáté vody v trubkách. U podlahového vytápění platí, že je nutná výborná** izolace podlahy.** Stejně tak i pokládka rozvodných trubek a instalace konečné vrstvy podlahy, kterou tvoří podlahová krytina. Jako nejvhodnější se ukazuje plovoucí podlaha, ať již v provedení laminát, nebo klasický masiv.

Moderní rozvody vody, rozvody v tenkých trubkách

Moderní rozvody vody se vedou v tenkých trubkách, které jsou perfektně** izolovány** a jsou z odolných nezávadných materiálů. Tenké trubky zajišťují rychlou přepravu vody a rychlý ohřev.** Izolace** zajistí, že není nutné stálé odpouštění vody. Voda ve zdi v instalačních rozvodech neteplá ani nechladne. Materiály zajišťují zdravotní nezávadnost. Používá se měď nebo moderní plast.

Voda, topení, solární systémy na Brněnsku

Všechny tyto systémy je  možné účinně kombinovat a dosáhnout tak velmi nízké spotřeby energií. Je však nutné, aby systémy instalovali odborníci. Jen ti mohou zaručit jejich vysokou účinnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5652 (magazinbrno.cz#24148)


Přidat komentář