Výkopové práce

Zemními a výkopovými pracemi začíná každá stavba a zároveň i končí. Rozdíl je jen v tom, že na začátku jde především o páce výkopové a na konci o terénní úpravy. Výkopy jsou zapotřebí i u drobných staveb, jako jsou bazény nebo sklepy.

Výkopové práce jsou zapotřebí u celé řady staveb. A ačkoli se zdá, že nejsou nijak náročné na přesnost a provedení opak je pravdou. Výkopové práce je nutné provádět naprosto přesně, podle projektové dokumentace a výměry. Zejména pokud jde o stavby domů. Ale i tam, kde se jedná o menší výkopové práce, které zajišťují například základy pro zídky, nebo výkop pro jezírko či protlak pod pozemní komunikací.

Zajištění projektové dokumentace k výkopovým pracím

Výkopové práce se provádějí podle projektu, projektové dokumentace a přesné výměry. Je důležité dodržení všech hodnot. To proto, že na jejich základě pak dojde k připojení k inženýrským sítím. Správné provedení výkopu podle plánu je vhodné svěřit profesionální firmě.Ta nejenže vše provede odborně a na vysoké úrovni, ale vlastní potřebnou techniku, kterou nejprve provede hrubé výkopové práce, a pak vše** ručně zapraví**. Kromě samotných výkopů se postará i o rozdělení hlíny podle budoucí potřeby a tu, která již nebude zapotřebí, odveze na skládku. U** profesionální firmy** je samozřejmostí, že neponičí okolí výstavby zbytečným zhutňováním povrchu. Tam, kde není potřeba těžké techniky, využije lehkou, nebo rovnou minibagr, který se pohybuje bez problémů i v již dokončené zahradě.

Zemní práce na Brněnsku

Odborné zemní práce zahrnují výkopy všeho druhu i práce terénní. Zemní práce se provádějí lehkými i těžkými stroji, stejně jako se využívá manuální práce. Téměř všechny zemní práce začínají skrývkou ornice. Ta se většinou uskladní pro pozdější využití při konečných terénních úpravách. Zemní práce pak pokračují různými výkopy, ať již pro stavební účely objektů, nebo pro doprovodné stavby, jako jsou jímky, žumpy, studny nebo rekreační prvky, tedy bazény a jezírka. Zemní práce jsou potřebné při protlaku pod komunikacemi. Pak při zahradní, parkové a krajinné tvorbě. Neobejdete se bez nich ani při rekonstrukci zahrady a okolí domu. Zemní práce doprovázejí stavbu od jejího počátku, tedy prvního kopnutí do země, až po konečné terénní úpravy. Přitom je velmi vhodné, pamatovat na všechny zemní práce právě hned na počátku stavby.

Výkopové práce pro stavbu domu

Rozsah výkopových prací závisí na tom, zda půjde o dům podsklepený, nebo bude jen budována základová deska. U podsklepeného domu, jsou výkopy náročnější a těžší. Začít s výkopy je možné teprve až v okamžiku, kdy jsou provedeny všechny průzkumy a je vytyčena samotná stavba. To je důležité pro přesnost výkopů. Nepřesné vyměření domu má za následek hlubší výkopy, které také znamenají více vykopané a načechrané hlíny, více odvozu a tím i více nákladů za výkopy. Kromě toho může dojít k problémům se sklonem kanalizace a s instalačními přípojkami.

Skrývka ornice a výkop hlušiny

U výkopových prací se rozlišuje hlína podle její úrodnosti. První se provádí skrývka úrodné ornice, která se uskladní pro pozdější použití. Teprve pak se začne s výkopy hlušiny. Již v počátcích každé stavby je třeba pamatovat na pozdější stavební a terénní úpravy a podle toho nechat potřebné množství hlušiny a uskladnit ji na vhodném místě. Přitom je vhodné zvážit, zda ji rovnou neuložit tam, kde se později využije k modelaci terénu. To je výhodné proto, že vybagrovaná hlína je načechraná a po dobu stavby bude sesedat.Když později přistoupíte k úpravě okolí bude připravena pro váš záměr.

Výkopové práce při stavbě bazénu

Ačkoli princip je stejný jako u výkopů pro stavbu domu, tak postup je jiný. Výkopy pro bazén či jezírko nebo jinou vodní stavbu se většinou provádějí v již upraveném terénu. To znamená, že je velký zájem na minimální poškození okolních ploch. Proto se výkopy provádějí pomocí variabilního minibagru, který se pohybuje s minimálním poškozením povrchu, přitom dokáže vyhloubit výkop pro bazén i pro přívodní potrubí. U výkopů pro bazény je vhodné přistavit rovnou kontejner na vykopanou hlínu. Ta se tentokráte rovnou vyváží. Co se týče úrodné skrývky, tak tu je vhodné uskladnit i u již hotového pozemku. V budoucnu se bude hodit pro dotváření zahrady i dosypání hlíny tam, kde bude potřeba. Samotný výkop je nutné začistit** ručně**. To znamená zbavení všech ostrých částí, kamínků i větších kamenů. Na takto urovnaný a upravený výkop se vysype písek, který se po celé ploše rozprostře a pak se pokračuje v samotné stavbě.

Provádění zemních prací Brno

Zemní práce se provádějí především pomocí techniky. Manuální práce se používají již méně. Jsou však vždy zapotřebí při začišťování výkopů a instalaci bednění. Velké výkopy, sejmutí ornice či hutnící práce zajistí těžká technika, jako jsou bagry, rypadla, grejdry, skejpry, traktorové a zhutňovací stroje. Malé výkopy pak variabilní minibagry, které dokáží projít i běžnou brankou nebo dveřmi. O dopravu hlíny z výkopů se postarají lopatové nakladače, dopravní vozíky, pásové a speciální dopravníky. O její odvoz na skládku pak nákladní automobily. Výkopové práce zajišťují také speciální vrtné soupravy, a bezvýkopové technologie, které zajistí protlaky pod komunikacemi.

Praktické bednění do výkopů

Do výkopů se instaluje bednění, které zajistí správné vybetonování základů a dalších ploch. Využít je možno klasické ztracené bednění, které zůstane již na místě, nebo bednění pro opakované použití. Základem každé instalace bednění je jeho přesné sestavení.

Terénní úpravy Brno

Provádějí se u staveb, budování parků, zahrad a u krajinné tvorby. Terénní úpravy se dělí na hrubé a dokončovací či konečné. Hrubé terénní úpravy často využívají těžké mechanizace pro modelaci terénu a jeho hutnění. Zajišťují výkopy, rozvoz hlušiny, její vrstvení, vytvoření potřebného profilu terénu a dokončení hutněním. Konečné hutnění se provádí již jen lehkou technikou.

Konečné úpravy terénu Brno

Konečnými úpravami terénu se myslí rozvoz úrodné skrývky, jemná modelace terénu a příprava k osázení pozemku.

Odborné zemní práce Brno

Pokud si sjednáte zemní práce, tak určitě pečlivě vybírejte stavební firmu. Měla by mít dostatečné technické vybavení, zkušenosti i profesionální přístup. Samozřejmostí by měla být znalost postupů jednotlivých zemních prací. Na provedené zemní práce by měla vystavit záruku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5653 (magazinbrno.cz#24149)


Diskuze a zkušenosti

Ivo Kučera | 05.08.2014 16:02
Re: Výkopové práce Hledám firmu na vykopání zeminy pro bazen 4x6x2 v Králově Poli Ivo Kučera 736-607-202


Přidat komentář