Oslava narozenin - jak pozvat přátele

Narozeniny jsou významný den a zaslouží si patřičnou oslavu. Slavíme je doma, v restauracích i na pracovištích. Se zařizováním oslav začněme včas. Zvláště v případě setkání mimo domov bývají problémy s nalezením volného místa.

Narozeniny

Narozeniny jsou pro nás důležitým dnem, který mnozí náležitě oslavují. Děje se tak v rodinném kruhu, ve společnosti přátel či na pracovištích. Představy o oslavě se u nás však různí. Některým vyhovuje klidný průběh spojený s příjemnou debatou, jiní zase volí veselejší a uvolněnější způsob.

Oslava s rodinou

Nejčastěji slavíme narozeniny s rodinou. Přichází k nám její blízcí i vzdálení členové. Jsou to lidé, které známe a víme proto, jaký druh zábavy mají rádi. Nemusíme se tudíž obávat nějakého faux pas, ke kterému může dojít třeba na** firemním narozeninovém večírku**. Takovéto oslavy probíhají nejčastěji u nás doma, ale ani setkání v restauraci nejsou výjimkou.

Narozeniny s přáteli

Obvykle na narozeninové oslavy zveme i naše přátele. Tady již častěji volíme možnost posezení v restauraci. Není vhodné zvát mnoho navzájem se neznajících lidí, protože pak se těžko budou hledat společná témata rozhovoru. Vhodnější je v tomto případě udělat dvě nebo více oslav.

Firemní oslavy narozenin

Narozeniny jsou také důvodem podnikových setkání se spolupracovníky. Pokud naše firma neorganizuje žádné teambuildingové akce, pak právě tyto oslavy zůstávají jedinou možností, jak se setkat s kolegy mimo pracovní dění a lépe se poznat. Často k tomu dochází na pracovišti, ale ani posezení v restauraci není výjimkou.

Slavíme doma

Narozeninová oslava, podobně jako jiné společenské akce, vyžaduje přípravu. Zvláště pak tehdy, jestli ji organizujeme u nás doma. Začít bychom měli od úklidu. Naši známi se mohou zajímat o náš byt nebo dům a například pohled na neuklizený dětský pokoj nebo neumyté nádobí v kuchyňském dřezu nebude naší nejlepší vizitkou. Největší starostí zřejmě bude příprava pohoštění a to jak jídla, tak nápojů. Jídelníček zpravidla sestavujeme ze studené kuchyně. Snad na každém stole se objevují obložené chlebíčky. Ty můžeme udělat sami nebo koupit. Měli bychom mít aspoň tři druhy nebo ne vždy se trefíme do chuti všem. Chlebíčky můžeme doplnit zeleninovými saláty nebo olivami. Protože káva je u nás velice populární nápoj, mysleme také na něco k zakousnutí u tohoto nápoje. Zde lze podávat zákusky nebo sušenky. Snad ke každé oslavě u nás patří láhev dobrého vína. Mějme však na paměti, že však ne každý je příznivcem tohoto moku a někteří pozvaní hosté mohou přijet auty a nebudou moci pít alkohol vůbec. Proto bychom měli mít i výběr jiných alkoholických a nealkoholických nápojů. Těch druhých hlavně, když se oslavy s námi budou účastnit také děti.

Slavíme v restauraci

Pokud se rozhodneme** zorganizovat naší oslavu v restauraci**, mnohé starosti nám odpadnou. Nejvhodnější bude** pronájem salónku**. Ten bychom neměli odkládat na poslední chvíli, neboť v dobrých podnicích a zvláště o víkendech mohou být tyto oddělené restaurační prostory na dlouho dopředu vyprodány. Nechme si potvrdit účast pozvaných, ať správně odhadneme počet míst. Většinou vybíráme společné menu, ale lze ponechat výběr z aktuálního jídelníčku také na našich hostech. Restauraci volme tak, aby se v ní všichni pozvaní cítili dobře. Nejlépe se řiďme našimi předešlými zkušenostmi. Místo nemusí být vždy „za humny“, ale mějme na paměti, že oslava se může protáhnout do pozdních nočních ba dokonce ranních hodin a hodinová jízda autem nebo v horším případě veřejnou dopravou nebude zrovna příjemná.

Oslavy s dětmi

Jestliže se našich narozenin budou účastnit také děti, měli bychom zajistit program i pro ně. Zvláště naší menší potomci jsou neposední a delší posezení bude pro ně nudné. Vymysleme pro ně nějaký druh her, při kterých se zabaví. Případně se i my pro naše rozptýlení jich můžeme zúčastnit. Některé restaurace disponují dětskými koutky, které jsou zvlášť v letním období zábavní alternativou pro děti.

Dětská narozeninová party

Zvláštní pozornost vyžaduje** příprava dětské narozeninové party**. Nezřídka přijde náš potomek s přáním pozvat si své spolužáky a kamarády a oslavit s nimi pro něj tak důležitý den. S naším synem či dcerou proberme nejdříve okruh možných pozvaných. Měli by se všichni mezi sebou znát, ať se navzájem dobře baví a nikdo nesedí takzvaně v koutě. I když není nutná přehnaná výzdoba známá z amerických filmů, vhodnou dekorací nic nezkazíme. Potěší zejména roztomilé kýče, rozházené bonbóny a balónky. Nejtěžší bude jistě vymyslet zábavný program. V případě, že bydlíme v rodinném domě, bude rozhodně snazší jeho organizace v létě, kdy se děti mohou vyřádit venku. Naši synové a dcery by nám měli pomoci s přípravou. Tak si uvědomí svou zodpovědnost. Témata zábavy volme přiměřeně věku a zájmům dítěte. Nejmenší se spokojí se sledováním oblíbené pohádky či kresleného seriálu, kluci s některou z dobrodružných her a děvčata s hraním na princezny spojeným s nakrucováním před zrcadlem. Nejdůležitější je, aby se děti nezačali ani na chvíli nudit, neboť pak se snadno může narozeninová oslava vymknout naší kontrole. Občerstvení je vhodnější servírovat v papírovém nebo plastovém nádobí. Přece jenom děti jsou živější a tak nás aspoň nebude muset mrzet případné rozbité nádobí. Rovněž úklid pak bude také snazší. Vrcholem hostiny by měl být originální dort.

Pozvánky

Podobně jako organizace oslavy narozenin chce svůj čas, tak ani zvaní hostů bychom neměli nechávat na poslední chvíli. Vždyť mnozí mají povinnosti, díky kterým jsou po většinu času pracovně či jinak vytíženi. Proto potřebují vědět dopředu termín oslavy, aby si stihli své záležitosti přesunout na jinou, pro ně vhodnější dobu. I pro nás bude lepší, když budeme dříve znát počet účastníků a podle toho rezervovat příslušný počet míst v restauraci nebo naplánovat přípravu občerstvení u nás doma. Pokud se jedná o osoby nám blízké – přímí příbuzní a blízcí kamarádi, můžeme pozvání provést ústně během setkání s nimi nebo telefonicky. V jiných případech se doporučuje písemné pozvání. Nemusí se jednat o tištěnou pozvánku, ale v dnešní moderní době je stále častější forma rozesílání prostřednictvím e-mailu. Pokud se jedná o málo známou restauraci, doporučuji přiložit** plánek nebo odkaz na její internetové stránky**, kde ho lze zpravidla také nalézt.

Rady závěrem

Každý z nás se během jakékoliv oslavy snaží být co nejlepší hostitel. To vyžaduje kromě výborné přípravy dobrou organizaci a kvalitní a nenucenou zábavu. Rovněž vhodný výběr hostů přispěje k hezké atmosféře oslavy. Ti by měli mít stejné názory a představu o zábavě. Alespoň většina by se měla navzájem znát. Oslavu můžeme zorganizovat u nás doma nebo v restauraci. Nejen pro větší počet lidí je druhá možnost vhodnější. Restaurace je vhodnější také pro setkání s námi ne příliš blízkými osobami jako mohou být firemní narozeninové oslavy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5656 (magazinbrno.cz#24047)


Přidat komentář