Elektroinstalace - Brno a okolí

Elektroinstalace vyžadují dobře zpracovaný projekt, kvalitně odvedenou realizaci a pravidelnou revizi. U starší elektroinstalace je vhodná celková rekonstrukce. Kontaktujte profesionální firmy ohledně realizace elektroinstalací.

Zpracování nové elektroinstalace nebo rekonstrukce vždy vyžaduje kvalitně zpracovaný projekt. Projekt elektroinstalací by se nikdy neměl uspěchat a vše by mělo být řádně promyšleno. Dobře zpracovaný projekt znamená lepší podmínky pro ovládání a úsporu energie. Promyslete si, jaké jsou vaše požadavky od nové elektroinstalace a projděte svá přání s odborníky. Kvalitně zpracovaný projekt vám přinese především bezpečnou elektroinstalaci. Projekt elektroinstalace zahrnuje např. nákres bytu, rodinného domu nebo kanceláře, schéma rozvaděčů a projektovou dokumentaci. V projektu jsou dále zaznačeny nové, staré trasy vedení, umístění zásuvek, svítidel a dalších vývodů. Najděte si profesionální firmu, která se zabývá elektroinstalacemi, jejich montáží, revizí a podobně.

Elektroinstalace - Brno a okolí

Firma nabízí svým zákazníkům komplexní nonstop havarijní servisBrně a jeho okolí a to každý den. V případě potíží zajistí firma odstranění veškerých poruch, havárií, technici zajistí kompletní servis a opravy. To vše za velice přijatelné ceny. A jaká je další nabídka této profesionální firmy? Firma svým zákazníkům nabízí např.:

  • Veškeré elektroinstalační práce, elektroinstalace bytů a rodinných domů
  • Rekonstrukce elektroinstalace
  • Montáž nových rozvodů elektro
  • Montáž slaboproudových rozvodů
  • Revize elektrických zařízení
  • Kompletní dodávka a montáž pasivních i aktivních hromosvodů

Elektroinstalace bytů a rodinných domů Brno a okolí

Když stavíte nový dům nebo přemýšlíte o jeho rekonstrukci, budete se muset také zabývat elektrickými instalacemi v domě. Jak jsme už zmínili na začátku, je potřeba nechat vypracovat projekt elektroinstalací. Projekt dává jasné požadavky na realizační firmu. Na základě projektu je firma schopna zpracovat cenovou nabídku. Cena projektu se pohybuje od 2 do 4 000 korun u bytu 2 + 1 až 4 +1.

Realizace elektroinstalací

Realizaci nových elektroinstalací je vždy lepší nechat v rukou odborníků. Nekvalitně provedená elektroinstalace může poškodit elektrické spotřebiče, zapříčinit vznik požáru nebo v nejhorším případě ublížit na zdraví. Když se jedná o rekonstrukci elektroinstalací ve standardním bytě, ceny se pohybují od 10 do 30 000 korun. U rodinného domu se pak tato částka navyšuje. Po zakončení elektroinstalací jsou na řadě zednické práce.

Elektroinstalace v bytě

Během rekonstrukce panelového nebo cihlového bytu je potřeba velké množství stavebních procesů. Rekonstrukce zahrnuje také výměnu starých elektrických rozvodů. Projektová dokumentace počítá také s vhodným umístěním rozvodové skříně, která se nejčastěji umísťuje nad vchodové dveře. Po rekonstrukci elektroinstalací ve vašem bytě si můžete být jisti tím, že budete mít optimální počet zásuvek, vypínačů a dalších doplňků.

Montáž nových rozvodů elektro

Firmy nabízí montáž elektro rozvodů do bytů, rodinných domů, kanceláří, obchodních prostor, skladových prostor atd. Odborníci vám nejlépe poradí s výběrem koncových řešení jako je např. osvětlení nebo elektrické topné systémy.

Montáž slaboproudých rozvodů

Montáž slaboproudých rozvodů zahrnuje např. datové rozvody, TV a SAT rozvody, elektronické zabezpečovací systémy, elektronické požární systémy, kamerové systémy, centrální řídící a ovládací systémy, systémy měření a regulace.

Revize elektroinstalací

Nezbytné je také provádět pravidelnou revizi elektroinstalací a to nejlépe jednou za 5 let. Revize je pro vás záruka bezpečí. Revize zahrnuje kontrolu vašich elektrospotřebičů, elektroinstalací a hromosvodů. Revize výrazně snižuje riziko vzniku požáru. Během pravidelných kontrol elektroinstalací se také mohou odhalit příčiny poškození elektrických zařízení dříve, než k nim dojde. Pomocí revize elektroinstalací tak můžete předejít případným poruchám a ušetříte peníze za opravy nebo nové elektrospotřebiče. Revizi elektroinstalací provádí zkušený revizní technik, který vlastní platné oprávnění a má také příslušnou kvalifikaci. Během revize je technika potřeba seznámit s umístěním zařízení, s původní dokumentací a staršími revizními zprávami. Po dokončení kontroly je vystavena revizní zpráva.

Dodávka a montáž pasivních i aktivních hromosvodů Brno a okolí

Podle vyhlášky je nutné hromosvod nainstalovat na těch budovách, kde hrozí reálné nebezpečí, že by blesk mohl ohrozit život, zdraví nebo způsobit značné škody na majetku. Každý by měl sám pečlivě zvážit rizika před úderem blesku. Hromosvody jsou konstruovány tak, aby chránily budovy před poškozením a před vznikem požáru po úderu blesku. Důležité je také provádět pravidelnou revizi hromosvodů. Revize hromosvodů zahrnuje kontrolu původní projektové dokumentace a dalších dokumentů. Tato kontrola se pak skládá z vizuální prohlídky, měření a zkoušky hromosvodů.

Firmy nabízí nejdříve prohlídku vašeho domu či jiného objektu a návrh vhodného řešení právě pro vás. Poté přichází na řadu montáž hromosvodů. Na výběr je z hromosvodů pasivních a aktivních.

Elektroinstalace na závěr

Myslete vždy na to, že odborně provedená elektroinstalace vám zaručí pohodlí, bezpečí a také funkčnost. Pravidlem bývá, že čím je elektroinstalace starší, tím sebou nese větší rizika. Materiály po určité době stárnou a jejich výměna je nutná. Stará elektroinstalace nemůže konkurovat technickému pokroku, který sebou nese také větší bezpečí. Neváhejte tedy a přistupte k rekonstrukci vaší staré elektroinstalace. Samozřejmostí je, že bychom tyto práce měli nechat v rukou zkušených odborníků. Laik bude velice těžko řešit problémy s elektroinstalací a špatně odvedené práce, v oblasti elektroinstalací mohou mít velmi závažné důsledky.

Bezpečnost a elektroinstalace

Bezpečná elektroinstalace je taková, která má dobře zpracovaný projekt a realizaci. Samozřejmostí je také pravidelně prováděná revize elektroinstalací. To vše pro vás bude znamenat bezpečný domov. Jak již bylo výše zmíněno, nekvalitní elektroinstalace může znamenat např. vznik požáru. Požár může být způsoben např. oteplením některých částí instalace, zkratem, elektrickým obloukem nebo nevhodně umístěným tepelným spotřebičem nebo svítidlem.

Po zasažení lidského těla elektrickým proudem dochází k poškození tkání teplem, dále dochází k poruchám nervové a srdeční činnosti. Následky na zdraví po zasažení elektrickým proudem vychází z velikosti napětí, délce napětí atd. Osoba, která byla zasažena elektrickým proudem, bude mít na těle popáleniny, poruchy srdečního rytmu, křeče dýchacích svalů a je možná i zástava dechu. A v tomto případě je velice důležitá znalost první pomoci. Nejdříve je potřeba přerušit spojení těla se zdrojem elektrického proudu. K přerušení elektrického proudu je vhodné použít např. nevodivou hůl, suchý oděv nebo boty. Když je napětí příliš vysoké, musí se nejprve vypnout proud. Osobě, která byla zasažena elektrickým proudem, se musí zkontrolovat základní životní funkce jako srdeční činnost a dech. Pokud jsou základní životní funkce narušeny, začínáme s oživováním. S oživováním pokračuje záchranná služba po příjezdu. Znalosti první pomoci zachraňují lidské životy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5680 (magazinbrno.cz#24171)


Přidat komentář