Malby na fasády Brno

Žádný podnikatel se dnes neobejde bez reklamy. Především v počátcích podnikání je třeba reklamu řádně připravit a investovat do ní. Pokud je správně zpracována, pak se investice brzy vrátí.

Bez reklamy to nejde

Opravdu, kdo neprezentuje své zboží, jakoby ani nebyl. Nikdo si jej nevšimne, nikdo si nic neobjedná. Dá se říci, že světem vládne reklama. Reklama je všudypřítomná. Najdete ji ve svém okolí, v médiích i na vizitkách či hlavičkovém papíře. Reklamu potkáte při cestě do práce, na obědě, při nákupu a dostane se i k vám domů. Reklama pomůže prodat vaše zboží, pomůže najít dalšího zákazníka, pomůže nabídnout služby, a samozřejmě je také prodat. Kdo si myslí, že jeho nápad, výrobek či myšlenka se prodají sami, mýlí se. Je vypočítáno, že ze začátku podnikání je třeba** investovat do reklamy** až polovinu příjmu. Tato investice se vyplatí do budoucna. Firma se stane známou, vejde do podvědomí lidí a nakonec sami vaši zákazníci i ti, jež pouze viděli vaši reklamu, vás budou doporučovat.

Velkoplošná reklama

Velmi účinná je** velkoplošná reklama**. Podmínkou je, aby byla opravdu zajímavě zpracována. Aby měla nápad, jiskru, něco, co přitáhne pozornost a donutí kolemjdoucího, aby si reklamy všiml a vzal ji na vědomí. Když pak půjde kolem znovu, tak se reklama vryje do jeho paměti a on již bude o nabídce vědět.

Základem je grafický návrh

Kvalitní reklama se bez** grafického návrhu** neobejde. Je třeba, aby návrh byl zpracován velmi citlivě, s ohledem na nabízené zboží nebo služby a také s ohledem na potenciálního zákazníka. Proto grafický návrh zpracovávají** odborníci**. Jde o kreativně smýšlející lidi, kteří mají umělecké cítění, cit pro design i reklamu, jako takovou. Právě z rukou těchto odborníků vychází reklamy v podobě malých uměleckých děl, která dokáží přitáhnout pohled kolemjdoucích.

Grafický návrh v reklamě

V reklamě by měl mít** grafický návrh** jednotný styl, který bude reprezentovat určitého podnikatele. Znamená to, že by celková vaše reklama měla být svěřena do rukou jedné firmy, jednoho písmomalíře a jednoho grafika. Tak se budou jednotlivé prvky vždy opakovat, vše bude v určitém jednotném duchu a bude tedy zcela jasné, že jde o vaše výrobky, vaše zboží, či vaše služby. Grafický návrh tedy může zpracovat vše od vizitky, přes letáky, reklamní tabule, štíty, loga, polepy aut až po malby na fasády. Samozřejmě našlo by se ještě mnoho dalšího reklamního materiálu. S jeho výběrem vám velmi kvalitně poradí přímo v provozovně, kde si budete reklamu objednávat.

Malby na fasády

Jde o velkorozměrovou reklamu, která by měla nejen upoutat kolemjdoucí, ale měla by také krášlit dům. Správně provedená a designově správná malba na fasádě dodá domu krásu, zajímavost a celkově ladí s domem i okolím.** Malba na fasádu** se provádí na základě předem vytvořeného grafického návrhu. Je možné ji aplikovat na jakýkoli druh omítky nebo i zateplení.

Ruční písmomalířské práce

Jde o velmi staré řemeslo, které vychází z kaligrafie, tedy uměleckého písma. Dnešní písmomalířství však nevyužívá jen uměleckého písma, ale i jeho moderní podoby, která vyniká na** informačních tabulích, reklamách, transparentech, diplomech a mnoha dalších reklamních materiálech**. Písmomalířských služeb můžete využít i v případě, že vaše podnikání provozujete v historické budově, nebo zástavbě. Sem většinou není povolené instalovat cokoli, co by narušilo historický vzhled a právě** písmomalíři** vám mohou vyrobit jakoukoli reklamu, poutač, firemní štít, který přesně zapadne do okolí.

Reklama ze samolepicích fólií

Samolepicí folie toho umí hodně. Můžete je použít v interiéru i exteriéru, můžete s nimi zcela změnit design určitého předmětu, nebo i celého interiéru, můžete je však využít i k reklamě. Právě reklama pomocí samolepicích folií je velmi účinná a také zajímavá. Pro maximální účinek se i pro tuto reklamu vytváří grafické návrhy. Teprve po jejich schválení, se začne reklamní folie řezat a vytvářet samotná reklama. Hotovou reklamu ze samolepicí folie můžete lepit na hladké plochy, které jsou čisté a odmaštěné. Nalepit je můžete samy, nebo se o jejich aplikaci může postarat firma, která je vyrobila. Vše záleží na domluvě. Reklama ze samolepicích folií se může lepit na auta, informační tabule, vývěsní štíty, výlohy, regály, ukazatele, poutače, zrcadla i světelnou reklamu.

Popisy aut a plachet

Výhodou samolepicích folií je jejich trvanlivost, odolnost klimatickým podmínkám, solím, i kamínkům. To je přímo předurčuje pro reklamní polepy aut. Vzniká tak dlouhodobá reklama, která reprezentuje firmu, její výrobky, zboží či služby, zajímavě upozorňuje na možnost objednávky, i na způsob, jak objednávku učinit. Polepy a popisy aut svým provedením zároveň sjednocují vozový park firmy. A tak i když má firma auta různých značek a barev, tak polepy jim dají jednotný ráz.

Malování firemních štítů

Firemní štíty je možné také polepit reklamní samolepicí folií. Folie zcela zakryje bývalý nápis, a štít bude vypadat jako nový. Přestože tato forma výroby firemního štítu je zajímavá, tak mnohem zajímavější je** malování firemního štítu**. Firemní štít lze namalovat na různý podklad. Záleží zejména na tom, k jaké činnosti se štít maluje, kde se nachází firma a co je nutné zohlednit při grafickém návrhu. Malovaný firemní štít může být v moderní podobě, stejně jako v historickém stylu. Šikovnost písmomalířů je vysoká a tak si poradí s jakoukoli objednávkou. Většinou sami navrhnou možnosti, a tak dotáhnou malovaný firemní štít k dokonalosti a k velké spokojenosti podnikatele. Pravdou je, že malované firemní štíty jsou taková malá umělecká dílka, která mají styl, atmosféru, nápad, o něčem vypovídají a často svým vtipem, nebo romantikou přitahují pohledy kolemjdoucích. Malovaný firemní štít často upoutá svým provedením více, než moderní z folie.

Reklama je důležitá

A tak pokud chcete, aby se o vás vědělo, uděláte nejlépe, když vše kolem reklamy svěříte do rukou zkušených odborníků. Pak bude vaše firma viděna a získá další zákazníky a objednávky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5666 (magazinbrno.cz#24127)


Přidat komentář