Měření zraku Brno

Zdravý zrak znamená perfektní vidění. Pokud již máte zrak méně kvalitní, tak na základě měření zraku vám vyhotoví vhodnou korekční pomůcku. Postačí zajít do vybrané oční optiky k optometristovi, který vám zrak přeměří.

Péče o zrak

Zdravý zrak je základní podmínkou ostrého vidění. Péče o zrak by měla patřit k základním návykům každého člověka. Stejně jako měření zraku. To by každý měl absolvovat alespoň jedenkrát za dva roky. A to v případě, že má zrak zcela zdravý i v případě, že již nějakou korekci zraku musí nosit. Zrak se totiž mění po celý život. Může se zhoršovat a dokonce i zlepšovat. Malé děti často musí nosit po určitou dobu brýle. V dospělosti pak již brýle nepotřebují a v období od 40 let se opět k brýlím vrací. Někdy se zrak může zhoršit v období dospívání, jindy může být impulsem ke snížení ostrosti vidění i nemoc. Zrak se zhoršuje i stárnutím. Velká část populace potřebuje brýle od 40 roku věku. Horší zrak mohou mít i lidé, kteří ho extrémně celodenně namáhají. K takovým patří řidiči z povolání, lidé pracující s jemnými součástkami a paradoxně každý, kdo pracuje na počítači. Pohled do obrazovky zrak velmi namáhá a časem i oslabuje. Problémů se zrakem je hodně. Statistiky říkají, že stále větší část lidské populace má se zrakem a zejména s jeho ostrostí problémy, a stále větší procento lidí tak musí nosit brýle. Pravidelná péče o zrak toto riziko může odvrátit, nebo může alespoň snížit množství dioptrií.

Měření zraku Brno

Měření zraku je velmi důležité v každém věku. U** dětí do 15 let** ho však smí provádět pouze oční lékař. Má to své odůvodnění. Oční lékař u dětí nesleduje pouze ostrost zraku, ale i oční onemocnění. To často navzájem souvisí a potřebuje komplexní léčbu. Navíc vyvíjející se zrak dětí musí sledovat zkušený odborník, který pozná i nejmenší odchylku nebo počínající vadu. U již dospělého zraku může měření provádět optometrista. Dokonce měření optometristou je mnohem výhodnější. Optometrista je takový mezičlánek mezi očním lékařem a očním optikem. Má úzkou specializaci na měření očí a jejich korekci. Pokud při měření zjistí jinou vadu, než je korekční vada, pak odešle klienta k očnímu lékaři. Pokud najde pouze korekční vadu, pak s klientem vybere vhodnou korekční pomůcku, ať již brýle nebo kontaktní čočky a odešle ho k očními optikovi.

Kdo je vlastně optometrista?

Optometrista je odborný zdravotnický pracovník, který má obvykle vysokoškolské vzdělání v oboru Optika a optometrie na lékařské nebo přírodovědecké fakultě. Specializuje na vyšetření zraku a aplikaci kontaktních čoček a umí doporučit vhodné korekční pomůcky, tedy vybrat nejvhodnější brýle nebo kontaktní čočky, pro váš zrak. Jeho vyšetřovnu najdete nejčastěji v oční optice. To je velmi výhodné, poněvadž vyšetření i výběr korekční pomůcky je na jednom místě.

Přístroje na měření zraku

Měření zraku probíhá na speciálních přístrojích. Než však začne, vyptá se vás optometrista na to, zda nosíte korekční pomůcku, jaké je vaše povolání, jaké máte koníčky a záliby, jaký je váš zdravotní stav a jak trávíte nejčastěji svůj volný čas. Vaše odpovědi pak pomohou vybrat nejvhodnější korekční pomůcku. Samotné měření začíná na automatickém refraktometru, ten poskytuje jen hrubé, ale nezbytné informace.Pokračuje se vyšetřením stavu předního segmentu očí mikroskopem. Pak se již zjišťují dioptrie. Ty se zjišťují takzvaným sklíčkováním a je zde nezbytná spolupráce klienta a optometristy. Čím je spolupráce intenzivnější, tím bude korekční pomůcka přesnější.

Jak vznikají vady zraku?

Korekční vady zraku vznikají buď na genetickém základu, nebo špatnou péčí o zrak, či jeho neustálým namáháním. Myopie, čili krátkozrakost je vada, jejíž vznik dodnes není jasně vysvětlen. Dosti často se vysvětluje dědičností, infekčním onemocněním nebo nadměrnou zátěží očí. Hypermetropie čili dalekozrakost, vada, jejíž příčiny také nejsou dosud přesně zjištěny. Dalekozrakost se většinou vyskytuje od narození. Proto se nejvíce přisuzuje dědičným vlastnostem. V pozdějším věku se může projevit indexová hypermetropie, která vzniká v důsledku snížení indexu lomu tkání čočky. Spojuje se se stárnutím. Presbyopie – vetchozrakost je vadou vznikající v důsledku stárnutí. Astigmatismus, jeho vznik často souvisí s mnoha dalšími vadami. Proto je nutné časté měření zraku.

Dioptrické brýle

Jsou nejčastější korekční pomůckou. Dnes existují v celé řadě provedení. Přestože jde o zdravotní pomůcku, tak její provedení je vysloveně módní záležitostí. Brýlové čočky mohou být v provedení multifokálním, ztenčeném, mohou být samozabarvovací, s antireflexní úpravou či s polarizačním účinkem. Výběr brýlových čoček ovlivňuje nejen oční vada, ale i vaše zaměstnání, vaše záliby a celkově váš životní styl. U výběru obrub jde o trochu něco jiného. Velmi důležité je, aby brýle dobře seděly. Měli by také korespondovat se svým nositelem, měly by pozvednout osobnost, která je nosí. A nakonec by měly být slušivým módním doplňkem.

Sluneční brýle

I ty by měly slušet svému nositeli. Důležitý je výběr odpovídající sluneční clony. Brýle se mohou zabarvovat podle slunečního svitu, nebo podle oblasti, kde budou používány. Sluneční brýle mohou být dioptrické, nebo bez dioptrií. Oboje vám v nejvyšší možné kvalitě nabídnou v oční optice.

Kontaktní čočky

Kontaktní čočky vám vybere optometrista. Sám si je nikdo vybrat nemůže. Je důležité, aby kontaktní čočka přesně v oku seděla a nedráždila ho. Pak je důležité naučit se kontaktní čočky nasazovat, vyndávat a pečovat o ně. Kontaktní čočky existují na celou řadu očních vad. U silných dioptrií jsou kontaktní čočky na korekci zraku vhodnější. V nabídce najdete kontaktní čočky jenodenní, dvoutýdenní, měsíční a řadu dalších provedení, ať již podle oční vady, nebo s možností změnit barvu očí.

Optické doplňky

V oční optice nabízejí celou řadu optických doplňků. Stejně jako prostředků pro péči o zrak, brýle a kontaktní čočky. Navíc je tu řada odborníků, kteří vám vždy rádi pomohou a poradí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5669 (magazinbrno.cz#24133)


Přidat komentář