Servis hasicích přístrojů Brno

Hasicí přístroje se dnes staly součástí každého pracoviště i bytových a rodinných domů. Jsou první pomocí při vniku požáru. Je však nutné, aby byly v pořádku, tedy měly provedeny všechny revizní a servisní kontroly.

Ochrana před požárem

Ochrana před požárem je velmi důležitá a rozhodně by ji nikdo neměl zanedbávat. Již proto, že začít hořet může kdykoli a kdekoli. Postačí zapálená svíčka někde o samotě a požár je na světě. Ostatně od svíčky vznikají požáry často. Chytit mohou záclony, dokonce i televize, pod kterou je svíčka zapálená. Dříve byly svíčky častým problémem na vánoce. To když se na stromeček dávaly klasické svíčky. Dnes se dávají svíčky elektrické a tak požárů je mnohem méně. Mnohem méně proto, že i elektrické svíčky jsou častým důvodem požáru. To když je zakoupíte někde na tržnici, a nevíte, odkud jsou. Jejich kvalita je pak tak akorát na požár. Obdobné je to i řady nekvalitních a levných přístrojů, které koupíte někde na trzích. Často jsou zdrojem požáru i prodlužovací šňůry, které nemají označení zatížení, tedy kolik unesou ampér. Pak se začnou zahřívat a časem i hořet. Požár vzniká i od topení pevnými palivy. A ač by každý řekl, že na vině jsou zejména otevřené krby, tak tomu tak není. Spíše jde o požár, který vznikne z nedbalosti, nebo zásluhou dosluhujících kamen. Stejně tedy z nedbalosti vznikají požáry od cigaret. Taková zapálená cigareta v posteli umí z domu udělat hořící past a přinést smrt jeho obyvatelům. Možností vzniku požáru je ještě celá řada. Mnohem zajímavější je však,** jak požáru předejít**, a jak, když už vznikne, ho zvládnout, zastavit jeho šíření, a čím.

Hasicí přístroje

Jsou nabízeny v provedení, které je vhodné do různých objektů a podle toho, co se má uhasit. To je velmi důležité. Ne každým přístrojem lze hasit všechno. Nejširší využití má práškový hasicí přístroj. Bohužel však také nadělá spoustu nepořádku. Přesto ho najdete v řadě domácností. Je to i proto, že je nejdostupnější. Hasicí přístroj je vhodné mít i v automobilu, dílně, v blízkosti místa, kde grilujete či opékáte.** Firmy** pak musejí mít hasicí přístroje, které odpovídají jejich zaměření. Jaký hasicí přístroj musejí mít, najdou v zákoně o požární ochraně. V dokumentaci požární ochrany, pak musejí mít o každém požárním přístroji vedené záznamy. Tedy, kdy prošly revizní kontrolou, kdy byly servisovány, kdy byly použity a kdy byly znovu naplněny.

Plnění a kontroly hasících přístrojů

 

Hasicí přístroje a zákon

Podle zákona musí mít každý rodinný dům, který prošel kolaudací po 1. 7. 2008 umístěn na viditelném a dostupném místě hasicí přístroj s označením 34 A. Tento přístroj je určený k hašení požáru pevných látek a patří určitě k nejúčinnějším. Pokud byste chtěli mít v domě i další hasicí přístroje, pak samozřejmě můžete. Zákon však udává pouze jmenovaný. Nicméně, čím více** rozličné ochrany proti požáru**, tím lépe. Je však důležité dodržet i to, co s hasicími přístroji souvisí. Tedy v pravidelných lhůtách je odvést ke kontrole a servisu. Po použití je nechat** naplnit a opravit**.

Znáte druhy hasicích přístrojů?

Existuje pět základních rozdělení. Každý je určen na jiný druh požáru, a na tento druh má nejvyšší účinek, to znamená, že je i nejvyšší šance na uhašení požáru v jeho zárodku, anebo na jeho udržení a zastavení šíření, než přijedou hasiči.

Druhy hasících přístrojů

  • Práškový hasicí přístroj umí uhasit všechny elektrická zařízení a elektrické přístroje, které jsou pod elektrickým proudem. Nelze s ním hasit dřevo ani textil.
  • Pěnový hasicí přístroj se používá na pevné hořlavé látky a také na hořící benzín a naftu. Nesmí se však nikdy použít na elektrická zařízení pod proudem a hořlavé plyny.
  • Sněhový hasicí přístroj hasí hořlavé kapaliny a citlivá elektronická zařízení. Nepoužívejte ho na hašení uhlí a dřeva.
  • Vodní hasicí přístroj umí uhasit pevné hořlavé látky a alkoholy, ne však hořlavé alkalické kovy a plyny.
  • Halotronový hasicí přístroj je jediný, který dokáže uhasit snad všechny látky. Výjimkou jsou pevné žhnoucí látky, se kterými si ani tento jedinečný přístroj nedokáže poradit.

Kam umístit hasicí přístroj?

Rozhodně na dostupné místo, které je na očích, nikdy ne v komoře, kde bude zaskládaný věcmi. Navíc by měl být zavěšen v držáku a zajištěn proti pádu.

Kde koupit hasicí přístroj?

Hasicí přístroje dnes nabízí celá řada obchodů. Speciální hasicí přístroje, například do auta, můžete koupit v prodejnách zabývajících se potřebami do automobilů, nebo v servisech. Nejlépe však je zakoupit hasicí přístroje ve specializovaných prodejnách.

Jak hasit hasicím přístrojem?

Platí, že vždy po směru větru a od kraje hořící plochy. Opačně nikdy! Po použití hasicí přístroj nevyhazujte. Pouze ho odvezte k odborníkovi, který provede servisní kontrolu a opět ho naplní. Mimochodem, naplnění je mnohem levnější, než nový hasicí přístroj, a přitom opětovné naplnění nijak nesnižuje jeho účinnost. Dokonce, dojde-li při požáru, nebo například pádem k jeho poškození, tak ho odborník bez problémů opraví.

Jak často se kontroluje hasicí přístroj?

Zákon povinné kontroly udává pouze právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Domácnosti si tuto povinnost nemají. Je však na každém zvážit, zda chce mít doma jen atrapu, nebo opravdu funkční hasicí přístroj. Jinak se udává, že hasicí přístroj by měl projít jedenkrát ročně běžnou kontrolou, periodická tlaková zkouška by se měla provést u vodních a pěnových hasicích přístrojů každé tři roky, a u ostatních jednou za pět let. Pozor by si měl dát každý, kdo má sjednáno pojištění stavby. Pokud dojde k požáru, kontroluje se i platnost hasicího přístroje.

Hydranty a požární uzávěry

Pro organizace a firmy je stanoveno mít kromě hasicích přístrojů i hydranty a požární uzávěry. I ty je nutné udržovat v kvalitním stavu a provozuschopné. Proto vyhlášky stanoví jejich kontroly. Jedenkrát ročně je nutné provádět** revizi**, pak je nutné provádět i** kontrolní měření tlaku** a průtočného množství vody. Odborný pracovník po provedení všech kontrol, revizí a měření vystaví revizní zprávu, která je platná jeden rok.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5675 (magazinbrno.cz#24142)


Přidat komentář