Tepelná čerpadla levně Brno

Máte starší rodinný dům nebo stavíte dům nový? V obou případech je možné výrazně ušetřit na vytápění, ohřevu vody nebo na klimatizaci. Chcete-li uspořit peníze a zároveň se chovat ekologicky, zvolte tepelné čerpadlo.

Technologie tepelného čerpadla se ve velkém začíná používat teprve nyní, na počátku 21. století. Princip tepelného čerpadla je však znám mnohem déle.

Historie tepelného čerpadla

Zákony termodynamiky, které byly zformulovány již v 19. století, lze označit za první teoretické poznatky o tepelném čerpadlu. V praxi bylo však první tepelné čerpadlo sestrojeno ve čtyřicátých letech 20. století americkým vynálezcem Robertem C. Weberem. Weber propojil výstup mrazáku se zásobníkem na teplou vodu a pomocí potrubí a větráku vháněl přebytečné teplo vyprodukované těmito spotřebiči do domu. Jednalo se o velice jednoduché a spíše podomácku vyrobené tepelné čerpadlo, avšak jeho princip byl průlomový a velice nadčasový, neboť Robert Weber dokázal využít teplo, jež by jinak přišlo nazmar. Dnes samozřejmě tepelné čerpadlo funguje trochu jinak, ale základní princip, tedy využívání tepelné energie, která by jinak přišla nazmar, zůstává zachován.

Jednoduchý princip tepelného čerpadla

Jednoduché a malé tepelné čerpadlo má doma vlastně každý z nás, neboť na principu tepelného čerpadla funguje například chladnička a jiné chladící zařízení. Chladnička odebírá teplo ze svého vnitřního prostoru a předává ho ven do svého okolí, čímž zajišťuje že uvnitř bude teplota nízká.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Klasické** tepelné čerpadlo** určené k vytápění nebo chlazení domu (klimatizace) nebo ohřevu vody se skládá ze soustavy hadic a trubek, které bývají nejčastěji uložené v zemi. Pomocí kompresorů se teplo dostane z jednoho místa na druhé. Dále tvoří základ okruhu kolektor či výparník, ve kterém je přítomno vhodné médium, tedy látka, která odebírá teplo okolní látce – vzduchu, zemině nebo vodě. Ve výparníku se nachází plyn o nízké teplotě. Plyn je zahříván a jeho teplota je zvýšena také stlačením v kompresoru, v němž se plyn změní na kapalinu. Další součástí tepelného čerpadla je topná část kondenzátoru, díky které je přivedené teplo předáváno přímo do domu například v podobě podlahového topení, teplovzdušného vytápění nebo ohřevu teplé vody. Medium přenášející teplo se takto ochladí, neboť naakumulované teplo předá svému okolí a přes expanzní trysku je opět převedeno nyní již v podobě plynu zpět do výparníku.

Úsporný provoz tepelného čerpadla

Celý proces se přitom neustále opakuje – jde tedy o koloběh, který zajišťuje stálý** přísun nové tepelné energie**. V praxi dokáže** tepelné čerpadlo** neustálým stlačováním a roztahováním plynu dosáhnout teploty až 65 stupňů Celsia. Přesto je jeho provoz výrazně levnější než v případě jiných typů vytápění, jelikož tepelné čerpadlo z velké části využívá geotermální energii. Samozřejmě je pro jeho provoz nutná i doplňková energie v podobě elektrického proudu, který pohání kompresor. Elektrická energie spotřebovaná pro provoz tepelného čerpadla je však pouhým zlomkem elektřiny, která by byla potřeba k vytápění celého domu elektrickým kotlem.

Investice do tepelného čerpadla – vyplatí se?

Mnoho osob od** pořízení tepelného čerpadla** odrazují vysoké náklady na jeho pořízení. Praxe však ukazuje, že nízké provozní náklady tepelného čerpadla dokáží vložené prostředky do několika let vrátit a poté budete s tepelným čerpadlem díky jeho levnému a efektivnímu provozu již jen šetřit. O kolik konkrétně je topení tepelným čerpadlem levnější a za jak dlouho se investice do něj vložená vrátí?

Návratnost investice do tepelného čerpadla

Návratnost investice do tepelného čerpadla nelze uvést zcela přesně. Návratnost investice do tepelného čerpadla není pokaždé stejná, neboť záleží na výběru konkrétního typu čerpadla a jeho ceně, a oproti tomu také na výši nákladů na vytápění domu před pořízením tepelného čerpadla. V praxi však bývá návratnost takovéto investice v řádech let. U běžného rodinného domu se investice vložená do pořízení tepelného čerpadla obvykle vrátí na úsporách za vytápění dobu za šesti až osmi let.

Náklady na provoz tepelného čerpadla

V případě, že byl zvolen** typ tepelného čerpadla** vhodným pro konkrétní místo s výkonem vhodným pro konkrétní objekt, obvykle tepelné čerpadlo ušetří 40 až 55% celkových nákladů na vytápění ale i klimatizaci rodinného domu. V případě rodinných domků může úspora na vytápění a klimatizaci činit ročně zhruba 20 až 40 tisíc korun. S tím, jak časem rostou ceny energií, se úspora stále zvyšuje. Investice vložená do tepelného čerpadla se tak díky úsporám na vytápění časem vrátí i několikanásobně.

Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Výběr tepelného čerpadla by měl mít vždy na starosti odborník. Laik nedokáže vybrat tepelné čerpadlo tak, aby fungovalo optimálně. V úvahu je potřeba brát jak velikost vytápěných prostor, tak případné zateplení domu ale i mnoho další faktorů jako jsou podmínky okolo domu, například velikost pozemku, nadmořskou výšku aj. Zvolit** správný typ tepelného čerpadla** včetně jeho optimálního výkonu si proto žádá podrobnou analýzu, kterou dokáže vypracovat jen odborník na tuto tématiku.

Typy tepelného čerpadla

Existuje více typů tepelných čerpadel. Pro majitele rozlehlých zahrad lze asi nejvíce doporučit tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z plošného kolektoru, který je v zemi uložen horizontálně. Pokud máte pozemek menší, je vhodnější zvolit tepelné čerpadlo, jež v zemi odebírá teplo z hloubkového vrtu – kolektor je tedy uložen vertikálně. Další možnost je odebírat teplo ze vzduchu.

Tepelné čerpadlo země – horizontální

Tepelné čerpadlo které odebírá teplo ze země a jehož kolektor je uložen horizontálně (vodorovně) patří mezi nejčastěji používané typy tepelných čerpadel. Důvodem je levnější a snadnější instalace, bezúdržbový systém s dlouhou životností a především nízkou spotřebu energie. Další velkou výhodou je bezhlučnost tohoto typu tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo země – vertikální

Máte malý pozemek nebo na něm z nějakého důvodu nemůžete provádět dlouhé výkopy? Pak se pro vás mnohem více hodí tepelné čerpadlo, jež má kolektor uložen vertikálně v hlubokém vrtu.

Tepelné čerpadlo vzduch

Další možností je čerpat teplo ze vzduchu. Zde je ovšem velice důležité, ve které oblasti se nachází místo, kde hodláte tepelné čerpadlo typu „vzduch“ realizovat. Vzduchové tepelné čerpadlo bude totiž mnohem levněji pracovat v teplé oblasti než někde v horách. Proto je vzduchové tepelné čerpadlo ideální především na jižní Moravě nebo v jiných teplých nížinách naší země.

Postačí tepelné čerpadlo pro vytápění celého domu?

Tepelné čerpadlo je možné koncipovat tak, aby pokrylo spotřebu tepla pro celý dům a může tak fungovat jako zcela samostatná a plnohodnotná topná jednotka. Přesto se tepelná čerpadla většinou navrhují tak, aby pokryla spotřebu tepla jen při mírných venkovních teplotách. Při velice nízkých venkovních teplotách se pak přitápí dalším vytápěcím systémem, například elektrickým kotlem, plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva. Důvodem je to, že kdyby se tepelné čerpadlo koncipovalo tak, aby mohlo plnohodnotně vytápět dům i při velice nízkých venkovních teplotách, bylo by investičně velmi nákladné. Ideální proto je nechat si odbornou firmou navrhnout „dvojitý“ vytápěcí systém složený z tepelného čerpadla a další topné jednotky. Takto navržený topný systém dosáhne optimálního poměru mezi pořizovací cenou tepelného čerpadla, případně dalšího topného systému a provozními náklady na vytápění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5674 (magazinbrno.cz#24141)


Přidat komentář