Voda, plyn, topení - Brno a okolí

Voda, topení a tam, kde je možnost napojení, tak i plyn, jsou důležité pro každou domácnost i komerční budovu. Chystáte se na rekonstrukci rozvodů vody nebo plynu? Chcete mít nové pohodlnější a úspornější topení?

Voda, plyn a topení nám zajišťují pohodu a komfort užívání bytu či jiného objektu. Funkční, bezproblémové a relativně nové připojení k těmto sítím také výrazně zvyšuje hodnotu nemovitosti.

Napojení na vodu a odpady

Tam kde možnost napojit se na obecní sítě, je jistě nejvýhodnější a nejpraktičtější této možnosti využít a nechat se na obecní vodu a kanalizaci připojit. Obecní vodovod zajišťuje celoroční přísun nezávadné pitné vody vysoké kvality za poměrně slušnou cenu. Alternativou k obecní vodě je pak studna, kterou však třeba pravidelně udržovat používáním vhodných desinfekcí, aby byla voda pitná a nezávadná. Čas od času je studnu potřeba také nechat vyčistit. I přesto není voda ze studny vždy stoprocentní, někdy není dle rozboru vhodná k pití a občas bývá i zakalená. Pokud nemáte možnost připojit se na obecní vodu a nemáte ani studnu, další alternativou je hloubkový vrt na pitnou vodu, který však nelze provádět úplně všude. Je nutné zpracovat hydrogeologický průzkum a žádat o stavební povolení.

voda plyn topení

Chcete-li ušetřit na vodě užitkové, pak zvažte vybudování podzemní retenční nádrže na dešťovou vodu. Díky tomu, že je nádrž podzemní, se nemusíte obávat toho, že se bude voda na sluníčku kazit nebo se v ní bude množit hmyz či usazovat nečistoty. Z této podzemní nádrže si můžete nechat zavést vodu i domů a používat ji jako užitkovou, například na splachování WC, mytí nádobí, zalévání domácích květin nebo zahrady apod.

Pokud rodinný dům, byt či komerční nebo jiný objekt není napojen na obecní vodovod a kanalizaci, popř. jiný zdroj vody a odpady na septik, budete potřebovat vypracovat projekt vodoinstalace a následně také profesionální instalatéry, kteří dle projektu zajistí** položení potrubí a napojení na vodu a odpady**.

 

**voda
**

Projekt vodoinstalace

Před napojením objektu na vodu a kanalizaci je potřeba vytvořit projekt a zpracovat výkresovou dokumentaci vodovodního a odpadního potrubí. Je-li projekt v pořádku, je možné začít s pokládáním sítě nového vodovodní a odpadního potrubí. Když je vše hotové, nezačne se vodoinstalace požívat ihned. Nejdříve je potřeba ji řádně otestovat, zda je funkční a bezchybná.

Tlaková zkouška vodovodního potrubí

voda oprava

Aby bylo jasné, zda je instalace vodovodního potrubí bezchybná, před uvedením do plného provozu se nejdříve podrobí zkoušce. Zkouška funkčnosti a bezchybnosti vodoinstalace před začátkem jeho užíváním je povinnou součástí napojení objektu na zdroj vody Test je možné provést různými způsoby, ale nejpoužívanější je tlaková zkouška vzduchem, která vychází časově i finančně nejvýhodněji.

Tlaková zkouška se provádí proto, aby se včas přišlo na případné vady či nedostatky – jejich možný výskyt by měla zkouška odhalit a lokalizovat. Díky zkoušce je možné je případné vady včas napravit. Tlaková zkouška vodovodního potrubí se neprovádí jen v novostavbách, ale také při revizi potrubí ve starších objektech, anebo po rekonstrukci systému vodovodního potrubí.

Průběh a výsledky** tlakové zkoušky vodovodního potrubí** po celou dobu zaznamenává profesionální digitální přístroj, přičemž naměřené hodnoty a jejich vyhodnocení je možné sledovat na displeji příslušného zařízení. Zkouška vodovodního potrubí před uvedením do provozu je prováděna dle platných českých a evropských norem, je povinná a pokud dopadne dobře, mělo by to být zárukou dlouhého a bezchybného fungování vodovodního potrubí.

Součástí projektu vodoinstalace je také odvod odpadních vod

water

Do projektu vodoinstalace je samozřejmě zahrnut také odvod odpadních vod, protože dům, který vodu přijímá, ji musí zase vydávat.  Systém odvodů odpadních vod je neoddělitelnou součástí projektu vodoinstalace pro rodinné domy, bytové domy, komerční a další objekty. Instalatérská firma kromě potrubí pro přívod vody zajistí také vybudování odpadních potrubí, které jsou vyústěny do veřejné kanalizace. Ne všude jak ale možnost napojit objekt na kanalizaci a v mnoha menších obcích kanalizace zcela chybí. Tam kde není možnost napojit se na kanalizaci, jsou odpadní vody svedeny do jímky umístěné pod povrchem pozemku. Pokud máte vlastní zahradu, můžete uvažovat o kořenové čistírně odpadních vod. Pro kořenovou čistírnu je nutné mít pozemek v mírním svahu a na něm dost prostoru. Samozřejmě je také nutné získat povolení příslušných úřadů. Díky kořenové čistírně odpadních vod vám odpadne nutnost kopat jámu pro jímku a také ji nechat pravidelně vyvážet. Pokud se obáváte, že kořenová čistírna bude na zahradě bude zapáchat, pak se na nějakou jeďte podívat. Zkušenosti ukazují, že zápach je prakticky neznatelný.

Jaké jsou možnosti vytápění?

Existuje více možností** jak vytápět dům či byt**. Pokud máte komín, můžete topit v kamnech či krbu nebo peci, ale také kotlem na plyn nebo na tuhá paliva. V bytech napojení na komín mnohdy možné není a proto v nich tuhými palivy topit nelze. Pokud jste však v bytě měli nebo máte plynovou karmu na ohřev vody, můžete se pořídit i plynový kotel, který si napojíte na ústřední topení a zároveň jím budete ohřívat teplou vodu jako dříve karmou. Další možností je pak** topení na elektřinu**, které žádný komín nepotřebuje. Náklady na vytápění elektřinou se však při současných cenách elektrického proudu ukazují jako nejvyšší. Často můžeme slyšet také o tepelném čerpadlu, jehož pořízení však vyjde velice draho. Přesto se  však po letech vyplatí díky úsporám a návratnosti vložených prostředků.

topení

Kombinování zdrojů vytápění

Zdroje vytápění je možné a mnohdy i vhodné kombinovat. Většinou se doporučuje** zkombinovat elektrické vytápění, plynové vytápění nebo tepelné čerpadlo s kamny nebo krbem**. Budete tak mít dva zdroje vytápění – jeden s pohodlnějším používáním, kdy jen stisknete tlačítko a topení se ihned uvede do provozu a druhý náročnější na fyzickou práci, o to však s příjemnějším efektem opravdového ohně. Vytápění plynem, elektřinou nebo tepelným čerpadlem se používá do té doby, pokud teploty venku klesají maximálně několik stupňů pod bod mrazu a krb nebo kamna se jako velmi účinný doplněk použijí při silných mrazech, aby nemuselo jet hlavní vytápění „na plné obrátky“.

Plynařské práce, revize plynových zařízení a rozvodů

Máte doma staré plynové rozvody anebo starší plynová zařízení jako je karma či starší plynový sporák nebo kotel? A kdy jste si naposledy nechali udělat revizi rozvodů plynu a plynových zařízení? Plyn je velmi užitečný, ale jistě je každému jasné, jak to může skončit, pokud někde plyn uchází anebo pokud nejsou spaliny z plynového zařízení správně odváděny.

plyn

Pokud doma používáte plyn a zvláště pokud jsou vaše rozvody nebo plynová zařízení starší, nezapomínejte na pravidelné revize, díky kterým se můžete vyvarovat nebezpečným situacím a zachránit si majetek i život.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5679 (magazinbrno.cz#24160)


Přidat komentář