Demoliční práce - Brno a okolí

S demoličními pracemi souvisí řada povinností. Proto je vhodné svěřit je do rukou profesionálních odborníků, ideálně do rukou firmy, která nabízí komplexní služby. Tedy včetně zabezpečení místa a odvozu sutin.

Demoliční práce provází řada bezpečnostních předpisů, které je nutné přesně dodržet. Pokud by se tak nestalo, nejen, že můžete ohrozit své okolí, ale případná kontrola ze stavebního úřadu vám může dát vysokou pokutu. Vyplatí se tedy najmutí stavební firmy, která celou demolici zajistí podle pravidel. Zaměstnanci těchto firem jsou vyškolení odborníci, kteří umí provádět demolice všemi možnými způsoby, s maximální bezpečností, a co je také důležité, s minimem prašnosti, hluku a otřesů.

Demoliční práce - Brno a okolí

V** Brně a jeho okolí** najdete firmu, která provádí hned několik prací najednou a vy tak nemusíte kvůli přípravě pozemku pro výstavbu jednoho domu či bazénu shánět několik firem. Řeč je o panu** Josefovi Knotkovi**, který se specializuje na** zemní, zednické, výkopové a přípravné práce, na bourací a demoliční práce**, ale také na práce zateplovací. Firma pana** Josefa Knotka** je vybavena moderním a kvalitním technickým vybavením pro provádění nabízených prací, a proto si poradí s jakýmkoliv terénem, i s tím těžce přístupným. Firmu Josef Knotek si můžete objednat buď cestou emailu: pepa.jusephe@seznam.cz, nebo prostřednictvím telefonního čísla: +420 702 853 412. Firmu pana Knotka naleznete také na adrese Kosmonautů 546, Brno - Starý Lískovec, 62500.

Demoliční práce - Brno a okolíDemoliční práce, mistři demolice - Brno a okolí

Odborná firma místo demolice zajistí tak, že není problémem její provádění ani v řadové zástavbě. Celé místo je zajištěno nejen proti prašnosti a odlétání kusů sutě, ale i po bezpečnostní stránce. Úraz je zde tedy nepravděpodobný. Samotná demolice se pak provádí speciálními technikami a pomůckami. Klasická bourací koule se dnes používá jen minimálně. U výškových budov se používají výbušniny. Specialisté spočítají nálož i místo dopadu s přesností na centimetry. Budova se tak sesune jako krabička z karet na přesně určené místo. Pak se o ni již postarají buldozery a nákladní auta, která odvezou suť.

Bourací práce - Brno a okolí

Moderní bourací práce využívají bourací nůžky. Jejich obsluha patří do rukou odborníků. Ti je obsluhují přesně a zásluhou toho vlastně rozstříhají bouranou budovu na kousky a rovnou kladou bourané části na nákladní auta, která je odváží na skládku. Bourací nůžky jsou nejen přesné, ale také rychlé a šetrné. Malé stavby a budovy, pak jednoduše shrnou buldozery a bagry. Stavební firma samozřejmě odveze veškeré sutě a uklidí místo demolice.

Demoliční práce - Brno a okolíVýkopové práce - Brno a okolí

Výkopové práce se zdají být jednoduché, ale opak je pravdou. Jsou základem pro novou stavbu, a proto musejí být maximálně přesné. Provádějí se tedy podle plánů a výměr. U malých výkopů práce zajišťuje lehká stavební technika. U větších je to těžká technika a u výkopů, které se provádějí v problematických místech, nebo pod silnicemi či budovami se požívá speciální technika. Zásluhou těchto mechanizací si odborníci poradí s různými povrchy a terény. Dokonce si poradí i s kamenitým terénem. I zde se někdy musí použít výbušniny. Specialisté si s nimi poradí v místech, kde je skála, velký kámen, či jiná překážka. Firmu provádějící výkopové práce je možné využít i v případě tak malého výkopu jako je základ na zídku nebo výkop bazénu či jezírka. Lehká stavební technika disponuje minibagry, které lehce projedou i úzkou brankou a pohybují se v již upraveném terénu bez větších škod. Dokáží rychle a přesně vykopat jámu na bazén i pouhých 30 centimetrů úzký základ.

Izolace a sanační práce - Brno a okolí

Moderní izolace nabízí mnoho různých druhů izolačních prací. Dnes existují speciální materiály, které umí izolovat vlhkost, ale třeba i škodlivé záření radonu. Izolační materiály se dělí podle použití. V nabídce tak najdete izolace na střechy, zdi, podlahy, hlínu, základy, balkony, terasy a mnohé další. Správně vybraná izolace chrání stavbu před povětrnostními podmínkami, před vlhkostí, před škodlivým zářením a dokonce i před únikem tepla. Izolace je zapotřebí také u všech možných typů vodních nádrží. Ať již je to bazén, jezírko nebo biotop. K izolacím patří také sanace. Jednoduchou sanací jsou sanační omítky. Jde však o sanaci pouze dočasnou. Komplexní a trvalé sanační řešení nabízí jen speciální stavební firmy, které mají své vyškolené odborníky. Ty na základě zjištění současného stavu a rozboru omítky zjistí, jakým způsobem provést celou sanaci a vypracují podrobný návrh. Na jeho základě a po schválení klientem sanaci provedou. Na každou sanaci dostane klient záruku.

Demoliční práce - Brno a okolíModerní sanace

Moderní sanace zahrnují speciální postupy, které ozdraví celou budovu. Patří k nim klasické již zmiňované sanační omítky, které ve své moderní podobě mají speciální složení vhodné pro každou stavbu. Injektáž a chemická sanace nabízí další řešení. Jde o moderní způsob, který využívá k sanaci speciální chemické roztoky. Profilované sanační folie mají vysokou hustotu a kotví se na zeď, kterou je pak možné dále omítat, anebo zateplit pomocí zateplovacího systému.

Zateplení - Brno a okolí

Zateplení budov není jen zateplení fasády. Zateplení budov znamená kompletní zateplení, kdy se zateplí budova tak, aby nedocházelo k úniku tepla. Napočátku je dobré využít termokamery, která jasně ukáže problematická místa. Jedinou podmínkou, kterou k měření termokamera potřebuje je, aby okolní teplota budovy byla o 15°C nižší. Proto se tato měření provádí v chladných měsících roku. Měření většinou ukáží tepelné úniky u oken, dveří, stropů, střechy, na fasádě. Zateplení tedy zahrnuje zateplení podlah od suterénu, buď zateplení stropů, nebo kompletně celé střechy, výměnu oken a dveří, a také zateplení fasády.

Demoliční práce - Brno a okolíZateplení fasády

Zde je nutné zjistit stav budovy. Tedy, zda jde o budovu suchou, nebo s problematickou vlhkostí. U suchých budov je vhodným zateplením kontaktní zateplení. Jde o vůbec nejpoužívanější zateplení, které má navíc i příjemnou cenu. Tepelná izolace se na budovu lepí a kotví se speciálními kotvičkami. Povrch budovy se pak dokončí barevnou stěrkou. Jako tepelná izolace se používá pěnový polystyren, nebo minerální vlna. Pěnový polystyren se lépe zpracovává, je levnější a má menší spotřebu stěrkového materiálu, který tvoří konečnou vnější vrstvu zateplení. Izolace z minerální vlny poskytuje velmi kvalitní tepelnou izolaci, a navíc i účinnou ochranu proti hluku a požáru. Druhou variantou je bezkontaktní zateplení, nebo také odvětrávaná fasáda. Odvětrávaná fasáda proto, že mezi tepelnou izolací a stávající fasádou vznikne mezera, která zajistí odvádění přebytečné vlhkosti a tím i to, že dům není mokrý. Tento typ zateplení se hodí pro domy, které mají problém s vlhkostí anebo pro domy, které mají kamenné základy. Jako tepelné izolace se používají desky většinou s povrchovou úpravou, které mohou být z polyuretanu, ovčí vlny nebo celulózy.

Zateplovací práce - Brno a okolíZednické práce - Brno a okolí

Stavební firmy nabízející kvalitní zednické práce patří k těm nejžádanějším. Ačkoli jde o řemeslné práce prověřené staletími, tak moderní technologie z nich udělaly vědu. Zručný zedník se vyzná nejen ve zdění a dalších zednických pracích, ale i v nabídce rozličných materiálů. Takže dokáže každému klientovi doporučit ten nejvhodnější pro danou stavbu. Zednické práce to dnes není jen mokré zdění, ale i** suchá výstavba**. Ta využívá moderních odlehčených materiálů, které umožňují rekonstrukce a stavbu tam, kde není dostatečná nosnost zdí. Ač se zednické práce zdají jednoduché, tak pokud je chcete ve vysoké kvalitě, pak je určitě lépe svěřit vše odborné stavební firmě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5689 (magazinbrno.cz#24169)


Přidat komentář